Algemene ledenvergadering Businessclub

Algemene Ledenvergadering met Walking Dinner en kostelijke wijnen op maandag 4 oktober a.s.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Businessclub op maandag 4 oktober 2010. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur in Brasserie de Schaapskooi, waarna de vergadering om 17.30 uur begint.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit :

1. Opening door de voorzitter;
2. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2009;
3. Jaarverslag secretaris 2009-2010;
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2009-2010;
5. Begroting 2010-2011;
6. Verslag kascommissie;

PAUZE

1. Bestuursmutaties:
• aftredend en niet herkiesbaar : Ad de Jager
• kandidaat bestuurslid: Henk Boxma
2. Rondvraag;
3. Sluiting van de ALV.

In samenwerking met Luiten Wijn en Restaurant de Hoffnar uit Dordrecht zal deze ALV een bijzonder culinair karakter hebben.

Na de ledenvergadering om ongeveer 18.15 uur zal de avond opgeluisterd worden door Henk en Sonja Snijders, eigenaren van het toprestaurant in Dordrecht: De Hoffnar.

Zij zullen een exclusief Walking Dinner voor u serveren met bijpassende kostelijke wijnen uit het beroemde wijngebeid Rueda uit Spanje van Bodega Soterra.

Deze top Bodega wordt sinds kort exclusief door Luiten Wijn in de Benelux gedistribueerd en ontvangt regelmatig 90+ punten voor hun wijnen van de zeer bekende Amerikaanse wijnschrijver Robert Parker!

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van het faxnummer 078-6132703 of E-mailadres: bc@fcdordrecht.nl.

Een extra reden om de vergadering te bezoeken is het afscheid van Ad de Jager. Ad is 12 jaar bestuurder van de VBD en 5 jaar bestuurslid van DS’79 geweest en heeft veel betekend voor onze club. Ad zal vanaf nu groot deel van zijn tijd in Oostenrijk doorbrengen, maar probeert ook dan uiteraard nog regelmatig een wedstrijd van FC Dordrecht mee te pikken.

Wij rekenen op uw komst.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.