ENERGIEK DORDT FOUNDATION

MAATSCHAPPELIJK

ENERGIEK DORDT FOUNDATION

DE KRACHT VAN VOETBAL

Sinds 1999 zet FC Dordrecht de kracht van voetbal in voor het bereiken van maatschappelijke doelen. De club ondersteunt en participeert in lokale en regionale projecten én werkt bovendien aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van voetbal. Dit om anderen te inspireren en talent maximaal te kunnen benutten. In eerste instantie binnen Dordrecht, maar uiteindelijk om impact te maken voor alle Drechtsteden.

PROJECTEN EDF

OP EEN RIJ

Deze schoolweek is voor leerlingen van groep 7 & 8, die door de FC DORDRECHT profvoetballers van instrumenten en inspiratie worden voorzien om zelf te komen tot doelen in het leven.

Op een inspirerende manier leren wij de leerlingen wat je moet doen, of juist laten, om je doel te bereiken. Hoe je omgaat met teleurstellingen. Hoe belangrijk het is om afspraken na te komen. Ook taal en rekenen wordt gecombineerd met wat er in de gastles op school, de beroemde kidspersconferentie en in de sportles bij FC Dordrecht wordt gedaan.

Bij de gastles is een van de spelers van FC Dordrecht aanwezig, die aan de hand van een ‘interview’ met de speler én de kinderen, uit eigen ervaring vertelt over het behalen van doelen. De sportles wordt gehouden op het terrein van FC Dordrecht, onder begeleiding van een gediplomeerde sportinstructeur, het gaat daarbij om het buiten zijn, bewegen en samenwerken. Bovendien wordt de klas uitgenodigd om te genieten van een thuiswedstrijd van FC Dordrecht.

Dit programma sluit naadloos aan op het “Dordts Leerprogramma 4-12”, waar naast taalvaardigheid gerichte activiteiten ook activiteiten op het gebied van sport en cultuur worden gestimuleerd. Denk aan de ‘Kids Persconferentie’ als onderdeel van de gastles maar ook het belang van communiceren in een teamsport.

EDF faciliteert de inhoud en mensen t.b.v. de gastles en de sportles. Bovendien biedt Energiek Dordt Foundation stagiaires van sportopleidingen de kans om hun stage opdrachten tijdens deze sportlessen uit te voeren.

Tijdens de sportles krijgen de kinderen een stuk fruit en een flesje water, na de sportles, krijgt iedere groep een ballenset, om ook later op school mee te kunnen sporten. Als de kinderen niet de mogelijkheden hebben om met de fiets naar FC Dordrecht te komen voor de sportles, verzorgt Energiek Dordt Foundation busvervoer. Dit programma wordt deels gefinancierd door Coöperatiefonds Rabobank Drechtsteden.

-Na de pilots in mei 2021, zijn er 3 Schoolweken in 2021 georganiseerd.

-In november 2021 verzorgde Energiek Dordt Foundation een maatwerk schoolweek voor Speciaal Onderwijs School De Kiem.

FC Dordrecht vakantiedag is gebaseerd op de ingrediënten van de FC Dordrecht Schoolweek, teruggebracht tot een halve dag. Het is gericht op kinderen uit gezinnen waar het niet vanzelfsprekend is dat er tijdens vakantie uitstapjes worden gemaakt naar pretparken, of vakantieoorden.

De kinderen worden ontvangen bij FC Dordrecht, krijgen een gastles met een van de spelers van het eerste team van FC Dordrecht. Ze gaan kijken naar de training van de FC Dordrecht selectie, waarna ze zelf op de accommodatie sporten. Als afsluiting krijgen de kinderen een gezonde lunch aangeboden.

De kinderen worden geselecteerd door Quiet Drechtsteden, zij weten welke gezinnen er onder de armoedegrens leven en houden uiteraard bij welke kinderen toe zijn aan iets leuks.

Voor de lunch werken we samen met Lilly’s Lunchbox, zij richt zich ook juist op de kinderen die niet vanzelfsprekend iedere dag een ontbijtje of boterhammen voor tussen de middag krijgen, zij verzorgd ook de lunches bij de Zomerschool Dordrecht.

Eind 2021 is er contact gelegd met ‘Toppie’. Toppie organiseert voor dezelfde groep kinderen vakantie-uitstapjes gerelateerd aan cultuur, taal of natuur. Het voornemen is dat Energiek Dordt Foundation met Toppie gaat samenwerken om nog meer kinderen een leuke dag kunnen bezorgen.

Tijdens de herfstvakantie en kerstvakantie hebben groepen genoten van de vakantiedag. Het streven is iedere schoolvakantie minstens 1 groep kinderen te laten genieten van een leuke en leerzame dag.

SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag. Middelbare school jongeren met mentale of fysieke achterstand lopen, onder begeleiding van SPON-medewerkers, stage om ze voor te bereiden op werk en toekomst. Zo leren ze wat werken überhaupt in houdt, maar kunnen ze ook ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Energiek Dordt Foundation faciliteert deze stageplekken op het terrein van FC Dordrecht.

De jongeren krijgen opdrachten op het gebied van groenonderhoud, schoonmaak werkzaamheden horeca. Ze bakken taarten of maken kerststukjes op het terrein van FC Dordrecht, die ze kostendekkend aanbieden aan naburige bewoners.

De inspirerende omgeving en ook de spelers van het eerste elftal, die als rolmodel fungeren, zijn een enorme stimulans. Uiteindelijk stromen deze jongeren door naar “beschutte werkplekken”.

-Medio november 2021 is het contract met SPON verlengd, hiermee zijn de stageplaatsen voor de komende periode gezekerd.

-Energiek Dordt Foundation heeft voor de schoonmaakwerkzaamheden binnen FC Dordrecht materialen ter beschikking gesteld, zodat alle kinderen direct aan de slag kunnen.

-Het voornemen is om de stagiaires vanaf 2022 van bedrijfskleding te voorzien, waar ze trots op kunnen zijn. Met het logo van SPON natuurlijk, maar ook dat van FC Dordrecht.

Dit programma biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Het idee is dat sporten meer is dan bewegen. Het biedt een sociaal netwerk, je leert samenwerken en andere sociale vaardigheden én geeft zelfvertrouwen.

Een doelstelling van het project is dat deelnemers na afloop van het project integreren in een reguliere voetbalclub.

Het programma is bewezen effectief: Gedragsproblemen nemen af en deelnemers hebben minder delinquente vrienden. Daarnaast heeft het een positief effect op het pro-sociaal gedrag en hun omgang met autoriteit. Deelnemers komen tot drie keer minder in aanraking met de politie als verdachte en worden tot drie keer minder veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. Het programma is dan ook erkend door het Nederlands Jeugdinstituut als effectief justitieel programma.

Leerlingen worden via school geselecteerd voor het traject. Ze trainen twee keer per week op de FC Dordrecht velden en nemen deel aan een landelijke ‘Alleen Jij Bepaalt Competitie’. En ze werken samen aan inspirerende en uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en ICT.

Deze opdrachten, de veilige plek, het sporten en de ambiance van de professionele voetbalwereld, creëren een omgeving die stimuleert om beter te presteren en te geloven in jezelf.

Het aantal deelnemende kinderen is per seizoen 2021/2022 verdubbeld.

Een gediplomeerde medewerker van Alleen Jij Bepaalt verzorgt de begeleiding van de leerlingen. Energiek Dordt Foundation faciliteert de sportaccommodatie en biedt stagiaires van CIOS sport opleidingen de kans om stage opdrachten tijdens de sportlessen uit te voeren.

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

Sinds 2016 heeft FC Dordrecht, en nu stichting Energiek Dordt Foundation, een Playing for Success leercentrum in het M-Scores Stadion. Inmiddels zijn er meer dan 20 leercentra bij betaald voetbalclubs in Nederland.

Leerlingen komen één keer per week, na school naar het stadion en werken samen in groepen van 10 -15 leerlingen. Ieder groep heeft 4 begeleiders waardoor er veel tijd is voor individuele aandacht en maatwerk waar nodig. Tijdens deze les van twee uur werken zij aan hun eigen individuele ‘goals’. Deze hebben te maken met samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandig werken: de vier pijlers van Playing for Success Dordrecht. De activiteiten worden gecombineerd met sport, dat maakt leren leuk. De leerlingen werken elke week in hun spelersboekje aan hun eigen doelen’. Er is goede afstemming tussen school en ouders (die brengen en halen) van deze kinderen.

Playing for Success Dordrecht heeft al mooie resultaten opgeleverd; de leermotivatie op school, het zelfvertrouwen én het plezier in leren is voor de deelnemers gegroeid.

Energiek Dordt Foundation faciliteert de lesruimte en spelers uit het eerste van FC Dordrecht als rolmodellen. Een belangrijke factor is het bereiken van leren met een WOW-factor, het doel van Playing for Succes

Lilly’s Lunchbox is van mening dat ieder kind in Nederland recht heeft op gezonde voeding.

Zij bieden basisschoolleerlingen die niet als vanzelfsprekend een (gezonde) lunch meekrijgen, gezonde voeding tijdens schooltijd. Bovendien geven zij deze kinderen kennis over gezonde voeding, bewegen en een gezonde levensstijl mee. Dit in de overtuiging dat wanneer zij dat op jonge leeftijd gezonde voeding leren en ervaren, zij die kennis meenemen naar hun naaste omgeving en toepassen in hun eigen leven.

Door het leveren van gezonde lunches voor die kinderen die dat nodig hebben, draagt Lilly’s Lunchbox bij aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Zij eten samen met de andere kinderen, een sociaal moment dat samen leven en samen werken bevordert*.

Naast het kosteloos leveren van de lunches, biedt Lilly’s Lunchbox werkplekken voor mensen met een beperking of een laag leerniveau en aan mensen die om een andere reden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Lilly’s Lunchbox verzorgt ook de lunches tijdens de FC Dordrecht Vakantiedag.

Tijdens de Zomerschool Dordrecht 2021, een initiatief van de gemeente Dordrecht, heeft Lilly’s Lunchbox de lunches verzorgd. De bereiding van deze lunches werd georganiseerd in de keuken van FC Dordrecht, mét de hulp van de bestuursleden van Energiek Dordt Foundation.

Het is het voornemen, bij vergelijkbare grote lunch projecten, de professionele keuken van FC Dordrecht in te zetten.

Voor veel jongeren is het vinden van die eerste baan niet eenvoudig en dat geldt zeker als hun netwerk klein is en hun vaardigheden beperkt zijn.

In samenwerking met de VriendenLoterij, Jobcoaching, Just4Work en het UWV, is een traject uitgevoerd, met als doel om jongeren in Drechtsteden aan een baan te helpen.

In januari 2021 is een pilot gestart waarbij 8 tot 10 jonge werkloze jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 26, wonend in de Drechtsteden, zijn opgeleid tot callcenter medewerkers.

Als eindstage mochten de cursisten twee weken lang namens FC Dordrecht inbellen voor de VriendenLoterij. Om hen te motiveren en enthousiasmeren voor de opleiding, heeft FC Dordrecht twee spelers uit het eerste elftal als ambassadeur ingezet. De VriendenLoterij stelde belangeloos de hardware ter beschikking die een callcenter nodig heeft en deelt haar expertise als het gaat om bijvoorbeeld belscripts. 2 Deelnemers zijn na deze training en stage ook daadwerkelijk aan het werk gegaan als callcenter medewerker.

Naast dit initiatief, zijn jongeren opgeleid tot gecertificeerd steward, wat hen de mogelijkheid geeft om een baan in de beveiliging te bemachtigen. Twee voorbeelden die we de komende jaren graag uitbreiden met andere projecten om jongeren op te leiden, respectievelijk te begeleiden naar werk.

Taakstraf Begeleiding

Al sinds enige jaren, wordt er op het terrein van FC Dordrecht plek geboden aan het vervullen van taakstraffen. De werkzaamheden variëren van onderhoudsklussen aan gebouwen en terrein, groenvoorziening en soms ook assistentie van het grasteam.

Energiek Dordt Foundation zorgt dat deze mensen goed begeleid worden, deze begeleider communiceert intern over de te verrichten taken én met de reclassering t.a.v. de opkomst, het daadwerkelijke aantal gewerkte uren, ziekmeldingen of het niet komen opdagen.

FC Dordrecht PI Inside

In 2022 gaat het gebeuren, op initiatief van Gerko Brink van Dienst Justitiële Inrichtingen, gaan FC Dordrecht en Energiek Dordt Foundation voetbaltrainingen geven aan gedetineerden in PI Dordrecht.

Er wordt twee keer per week getraind, gedurende 6 tot 8 weken. Deze trainingen worden gegeven rondom bepaalde kernwaarden, waarover voor en na de trainingen in groepsverband en een-op-een wordt gesproken. Tegelijk wordt intern voor deze groep, een toeleiding tot werk traject opgestart: wat is mijn CV, waar liggen mijn kwaliteiten, wat wil ik gaan doen, wat heb ik al, wat heb ik nodig om dat te bereiken? Er wordt bemiddeld naar leerplekken of betaalde banen, voor als men vrij komt. Zo wordt toekomstperspectief geboden en de kans op recidive verminderd. De deelnemers krijgen een FC Dordrecht-tenue, dat ze mogen houden. Het traject wordt afgesloten met een wedstrijd tegen het FC Dordrecht BusinessClub-team en de uitreiking van certificaten, waarbij ook spelers uit het eerste aanwezig zullen zijn.

De PI selecteert de deelnemers; zeer zwaar gestraften komen niet in aanmerking: zware misdrijven, zedendelicten en geruchtmakende zaken zijn uitgeslo­ten. In het traject zitten in eerste instantie tien tot vijftien deelnemers. In de Premier League werken clubs zoals Tottenham Hotspurs en Fulham FC al langer samen met dergelijke projecten. De Nederlandse spin-off van dit succesvolle initiatief, is inmiddels samenwerking aangegaan met diverse PI’s en BVO’s.Heracles, SC Cambuur, De Graafschap en FC Emmen doen ook mee aan PI Inside. Aan de daadwerkelijke toeleiding naar werk werk werken ook clubs zoals Ajax, AZ, FC Twente, MVV, FC Utrecht, Vitesse en Helmond Sport mee.

Jongeren die momenteel geen werk hebben of geen opleiding volgen, kunnen vanaf medio maart 2023 deelnemen aan het project ‘Rugdekking’. In samenwerking met maatschappelijk partner Stichting Schouders Eronder, moet het leerwerktraject jongeren tussen de 16 en 28 jaar uit de regio Dordrecht nieuw perspectief bieden en uiteindelijk kans geven op een baan in de veiligheidssector.

Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal 15 personen een traject van circa twaalf weken aan in het M-Scores Stadion. Dat traject bestaat uit een combinatie van gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern bestaat uit de opleiding tot UEFA Sportsteward, aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en Bedrijfshulpverlening (BHV). Tijdens (thuis)wedstrijden van FC Dordrecht lopen de deelnemers stage als steward, verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Tot slot volgen deelnemers ook nog een sportprogramma, werken zij aan hun houding en gedrag en gaan op stages en excursies. Wie het Rugdekking-traject succesvol afrondt vergroot de kansen op uitstroom richting werk of opleiding. Hierbij krijgen de deelnemers hulp.

Aanmelden of meer info? Neem dan contact op met Chablis Platenburg en Luc Inesia (Stichting Schouders Eronder):

Telefoon: 06-41437844

Mail: cp@schouders-eronder.nl

li@schouders-eronder.nl

Website: www.rug-dekking.nl

ONS DOEL

STEUNTJE IN DE RUG

EDF streeft ernaar om diegene die het nodig heeft, een steuntje in de rug te bieden. Samen met maatschappelijke partners worden programma’s uitgevoerd die dit mogelijk maken. Bij voorkeur met inzet van de topsportomgeving en -mentaliteit van FC Dordrecht. De profspelers van FC Dordrecht hebben in hun contract opgenomen dat zij deelnemen aan deze activiteiten als rolmodel.

De MVO-activiteiten van de BVO FC Dordrecht zijn ondergebracht in een aparte Stichting, genaamd Energiek Dordt Foundation. Deze stichting heeft haar eigen organisatie en financiële huishouding en maakt gebruik van de waarde van FC Dordrecht.

Ter ondersteuning zet FC Dordrecht spelers in als rolmodel én stelt kennis en faciliteiten beschikbaar. Het voornemen is om de samenwerking met Energiek Dordt te intensiveren. De eerste stap is dat Leon Vlemmings, verantwoordelijk voor Energiek Dordt, zitting neemt in het bestuur van de stichting.

Klik hier om het financieel jaarverslag 2021 van Energiek Dordt Foundation (destijds MADS genaamd) in te zien.

Klik hier om het financieel jaarverslag 2022 van Energiek Dordt Foundation (destijds MADS genaamd) in te zien.

Klik hier om het financieel jaarverslag 2023 van Energiek Dordt Foundation (destijds MADS genaamd) in te zien.

Klik hier om het jaarverslag 2022 van Energiek Dordt Foundation (destijds MADS genaamd) in te zien.

Klik hier om het jaarverslag 2023 van Energiek Dordt Foundation (destijds MADS genaamd) in te zien.