Algemene ledenvergadering

Reminder ALV, a.s. maandag

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Businessclub op aanstaande maandag. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur in Brasserie de Schaapskooi, waarna de vergadering om 17.30 uur begint.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit :

  • Opening door de voorzitter;
  • Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 oktober 2010;
  • Jaarverslag secretaris 2010-2011;
  • Financieel jaarverslag penningmeester 2010-2011;
  • Donatie FC Dordrecht;
  • PAUZE
  • Begroting 2011-2012;
  • Verslag kascommissie;
  • Rondvraag;
  • Sluiting van de ALV

In samenwerking met Luiten Wijn en een regionale kookclub zal deze ALV een bijzonder culinair karakter hebben.

Na de ledenvergadering om ongeveer 18.15 uur kunt u genieten van een hapje en een drankje. Er zullen heerlijke mosselen van onze foodleverancier Makro door de kookclub worden geserveerd, dit met bijpassende kostelijke wijnen namens Luiten Wijn.

Wij hopen dat u allen aanwezig bent bij deze gelegenheid en rekenen op uw komst.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.