Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Voorzitter Frank Verhoeven – civiel ingenieur en voormalige RvB lid van Boskalis, Momenteel vervult Frank diverse commissariaten, waaronder Volker Wessels en IHC en is hij voorzitter van IADC (internationale branchevereniging bagger aannemers).

Secretaris Nancy Schouten – Projectleider Leren en Werken bij het Leerwerkloket Drechtsteden.

Penningmeester Peter Ferket – wiskundig ingenieur en voormalig RvB lid van Robeco Asset Management in Rotterdam. Momenteel geniet Peter van een sabbatical en is hij lid van het bestuur van Lions Dordrecht Host en de Stichting Lions Host Helpt.

Algemeen Bestuurslid Jeroen Mol – is onder meer Programmamanager Opleidingen & Cursussen Betonvereniging en Opleidingsmanager Constructief Ontwerpen bij Stichting Constructeursregister.

Algemeen Bestuurslid Henk Donkervoort – is onder meer commercieel manager bij FC Dordrecht en uitgever van Lifestyle Dordrecht.

Beloningsbeleid

Het bestuur ziet er op toe dat de algemene zaken binnen de organisatie en het uitgezette beleid goed verlopen. Daarnaast brengt zij advies uit, gevraagd en ongevraagd. Zij stelt de strategie, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag vast. Zij verrichten hun activiteiten onbezoldigd.