Dutch Street Cup

Een landelijk straatvoetbal / participatieprogramma voor mensen die gebaat zijn bij sport als activeringsmiddel.

De Dutch Street Cup is een landelijk straatvoetbal / participatieprogramma voor mensen die gebaat zijn bij sport als activeringsmiddel.

Binnen dit programma werken instellingen uit de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, verslavingszorg, etc samen met sportverenigingen waardoor cliënten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een laagdrempelig sportaanbod, met alle positieve gevolgen van dien!

Gedurende een seizoen vinden er wekelijks toernooien plaats met als klapstuk de finale op de Dam in Amsterdam. De winnaar van de Dutch Street Cup mag namens Nederland deelnemen aan de Homeless World Cup.

Gerelateerd:

Playing
for Succes

Rugdekking

Just4Work

Overige
projecten