Kennisevenement Energiek Dordt Foundation

Op dinsdagmiddag 28 november vond in De Heeren Lounge het kennisevenement van de Energiek Dordt Foundation plaats. De MVO-activiteiten van de BVO FC Dordrecht zijn ondergebracht in een aparte Stichting, genaamd de Energiek Dordt Foundation. De stichting streeft ernaar om diegene die het nodig hebben, een steuntje in de rug te bieden. Samen met maatschappelijke partners worden programma’s uitgevoerd die dit mogelijk maken. De Foundation brengt deze organisaties samen om het onderwijs, de sociale/maatschappelijke zorg, het verenigingsleven en het bedrijfsleven in Dordrecht te inspireren en te verbinden.

Tijdens dit evenement stond de schijnwerper op drie maatschappelijke projecten: Playing for Success, Alleen Jij Bepaalt wie je bent en Rugdekking. Elk van deze projecten heeft als doel om kinderen te helpen en een steuntje in de rug te bieden. Wethouder Merx zal zijn bijdrage leveren bij de opening van het evenement, waarmee we een informatieve, inspirerende en open discussie aftrappen met als doel de positieve impact van de betreffende projecten te vergroten. Lees hier wat deze initiatieven doen!

 

Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

Alleen Jij Bepaalt wie je bent

Dit programma biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Het idee is dat sporten meer is dan bewegen. Het biedt een sociaal netwerk, je leert samenwerken en andere sociale vaardigheden én geeft zelfvertrouwen.

Rugdekking

Jongeren die momenteel geen werk hebben of geen opleiding volgen, kunnen deelnemen aan het project ‘Rugdekking’. In samenwerking met maatschappelijk partner Stichting Schouders Eronder, moet het leerwerktraject jongeren tussen de 16 en 28 jaar uit de regio Dordrecht nieuw perspectief bieden en uiteindelijk kans geven op een baan in de veiligheidssector.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.