Nieuwjaars-speech Heijsman

NIEUWJAARSTOESPRAAK d.d. 10 januari 2010

Dames en heren,

Natuurlijk ook namens het bestuur van FC Dordrecht , hartelijk welkom, in het bijzonder burgemeester Brok en wethouder van sport Rinette Reijnvaan, onze ereleden Cees Edelman en Henk Donkervoort en onze leden van verdiensten.

Met zekerheid wordt dit mijn kortste nieuwjaarstoespraak van de afgelopen jaren om 2 redenen: a. omdat spreken zilver is en zwijgen goud en b: het moet na 8 jaar, waarbij wij als bestuur altijd zeer transparant zijn geweest, wel zinnig en geloofwaardig blijven.

Tijdens de jaarwisseling ontstaat er traditiegetrouw altijd de neiging tot mijmeren. Mijmeren over wat was en over wat komt. Wat er was hebben wij inmiddels geconstateerd en wat er komt ligt in de toekomst verscholen.

Over wat er was het volgende:

Omdat ik liever vooruit kijk dan achterom, hou ik het kort betreffende het voorbije jaar. Het was niet altijd even gemakkelijk. Sportief gezien was er, na het voortreffelijke jaar 2009, waarvoor wij in 2010 terecht beloond zijn met de titel “beste sportploeg van Dordrecht” een terugval door allerlei oorzaken. Een trainerswissel, hetgeen altijd leidt tot gewenning, onterechte schorsingen en tegenstanders, wel of niet met gefinancierd met overheidssubsidie, die beter waren. Ook de factor geluk was niet altijd in ons voordeel.

Financieel werd het ons ook niet gemakkelijk gemaakt door de economische crisis, waardoor verminderde sponsorinkomsten, wederom verminderde TV inkomsten, de scherpere eisen van de licentiecommissie en door weersomstandigheden, de vele maandagavond thuiswedstrijden, die minder toeschouwers opleveren.

Ook de discussie over wel of niet een nieuw stadion heeft het bestuur de nodige energie gekost, maar we zijn er altijd in blijven geloven onder het motto: waar een wil is, is een weg. En gelukkig is die weg gevonden.

Het was een moeilijk jaar, maar ook een jaar die winst heeft gebracht met het oog op de toekomst. Nooit is er bestuurlijke paniek geweest, het imago van de club wordt landelijk gezien steeds beter, het politieke draagvlak is nog nooit zo groot geweest, en dit alles doordat er altijd in alle rust is gehandeld.

Wederom mag niet onvermeld blijven dat wij bijzonder trots zijn op onze hoofdsponsor Riwal en shirtsponsor Multipost die al zoveel jaren als sponsor onze club trouw blijven.

Ook u als businessclub-lid wil ik hartelijk danken voor uw bijdrage. Zonder sponsors geen Betaald Voetbal in Dordrecht.

Tevens wil ik namens het bestuur van FC Dordrecht Ballast Nedam bedanken, niet alleen als belangrijke sponsor, maar vooral in het vertrouwen en het geloof dat zij in ons hebben betreffende de verhuizing naar een nieuwe locatie. Hier is sprake van een echte twee-eenheid.

Nu ik toch aan het bedanken ben wil ik ook onze supporters bedanken voor hun steun en de vele vrijwilligers voor het vele werk dat zij hebben verricht.

Over wat er komt:

Het bestuur van FC Dordrecht zal in haar beleid voor de toekomst, uitgaan van 3 speerpunten: te weten sportief, financieel en de bouw van een nieuw stadion.

Sportief gezien hebben we er vertrouwen in dat de selectie in de 2e seizoenshelft haar stinkende best zal doen om de na-competitie te halen. Het gewenningsproces tussen selectie en onze trainer Henny Lee is tot stand gekomen, de schorsingen behoren tot het verleden en op een enkeling na is de selectie blessurevrij. We zijn blij dat in de winterstop Marcel van de Sloot ons is komen versterken en wensen hem veel succes. Verder hoop ik dat Johan Versluis ( die binnenkort geopereerd wordt ) voorspoedig hersteld en dat hij toch nog enkele wedstrijden dit seizoen kan spelen. Ik wens de trainersstaf en de selectie alle succes toe om dat te bereiken wat ze er zelf van verwachten en ik weet dat het verwachtingspatroon hoog is. En betreffende onze Technisch Manager Marco Boogers, waarvan ik weet dat hij al weer bezig is met het nieuwe seizoen, wens ik hem veel succes en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij ook in 2011 in staat is om een goed elftal bijeen te brengen.

Financieel gezien zal 2011 weer een uitdagend jaar worden, waarbij wij commercieel weer volledig aan de bak moeten. Op het uitstekend georganiseerde Business Event van 25 oktober jl.( een absoluut hoogtepunt ) kwam nog eens aan het licht dat FC Dordrecht zich beter moet verkopen. Reken er op dat we dat gaan doen, het bedrijfsleven is gewaarschuwd.

Om geen betaald voetbal in de marge te hoeven spelen heeft FC Dordrecht behoefte aan een verhoging van haar begroting van ca. 250.000 Euro, waar het bestuur, hopelijk met uw medewerking, zich met man en macht voor in zal zetten. Mocht u suggesties hebben dan horen wij dit graag. Het zal de benodigde waarborg zijn voor betaald voetbal op het eiland van Dordrecht. We willen weer zo snel mogelijk naar Categorie 2 en ons Plan van aanpak is hierop gericht.

Als 3e speerpunt: Ja daar is ie weer: Het nieuwe stadion.

Alhoewel sedert 2005 een jaarlijks terugkomend feit op deze receptie, geloofden nog maar weinigen of het ooit gerealiseerd zou worden. Wij als bestuur zijn er in blijven geloven evenals onze partner Ballast Nedam. Met veel energie en doorzettingsvermogen

en met medewerking van een College van Burgemeester en Wethouders weten we inmiddels dat realisatie nog een kwestie van tijd is. Tijd waarin de plannen verder worden uitgewerkt, de nodige hobbels nog dienen te worden genomen, maar die uiteindelijk zal worden beloond met een nieuw functioneel stadion aan de Provinciale weg.

Met de Gemeente Dordrecht, die de faciliteiten zal verschaffen, Ballast Nedam als bouwer en Looye Vastgoed als grondeigenaar zullen wij u in 2011 ruimschoots informeren betreffende de voortgang. Reken er op dat het stadion niet alleen een aanwinst zal zijn voor onze BVO maar voor alle inwoners van Dordrecht en haar omgeving. Een nieuwe huisvesting met alle gemakken van deze tijd, modern en innoverend en een inspiratiebron om ook onze sociaal maatschappelijke verantwoording nog beter voor het voetlicht te brengen.

Op de volgende nieuwjaarsreceptie kom ik er zeker op terug en hopelijk met nieuws wanneer de 1ste paal in 2012 geslagen wordt.

Bijna aan het einde gekomen wil ik de traditie niet verbreken en heb ik de eer om namens het bestuur iemand te benoemen tot Lid van Verdienste van FC DORDRECHT voor het vele werk dat hij voor de club heeft gedaan en nog steeds doet. In 1979 werd hij supporter en al snel actief als suppoost, hij heeft bijgedragen aan de opbouw van de veiligheidsorganisatie, werd hoofdsteward en later stewardcoordinator. Toen hij in 1999 bij DuPont met pensioen mocht is hij direct fulltime vrijwilliger geworden in het stadion waar hij nog steeds zorg draagt voor het onderhoud. Al meer dan 30 jaar draagt Ton de Jong zijn steen ( geen steentje ) bij . Ton , mag ik je uitnodigen om je namens een ieder de welverdiende speld behorende bij het lidmaatschap van Verdienste te overhandigen als erkenning en uit dankbaarheid.

U nog mededelend dat deze week de competitie weer begint met een uitwedstrijd bij Cambuur, gevolgd met een uitwedstrijd a.s. maandag tegen Emmen en de eerste thuiswedstrijd zal zijn volgende week vrijdag tegen Fortuna, wil ik u wijzen op het feit dat niet alleen voetbal voor de toekomst van belang is.

Ook zaken als gezondheid, levensvreugde, bevrediging in uw werk en welbevinden zijn van groot belang. Ik wens u dan ook toe dat u zich mag welbevinden in een goede gezondheid in 2011 in alles wat u doet. Een wens waarvan ik hoop dat u hem ook namens mij aan allen die u dierbaar zijn, door wilt geven

En aangezien Succes is krijgen wat je verlangt en Geluk is houden wat je hebt….

Namens het bestuur

Een succesvol en gelukkig Nieuwjaar met veel sportief voetbalplezier bij ons FC Dordrecht.

Ad Heijsman

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.