Volle kracht vooruit met MVO

Vol energie is Lex Stofkooper dit jaar begonnen aan zijn dubbelfunctie: naast teammanager in de Keuken Kampioen Divisie is hij de coördinator van de MVO-projecten binnen FC Dordrecht. Het doel is duidelijk: ,,We willen met de club op een hoger plan komen en de trots voor de club vergroten.’’

FC Dordrecht manifesteerde zich de afgelopen jaren al nadrukkelijk op het gebied van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die activiteiten zullen de komende tijd nadrukkelijk uitgebreid worden. ,,Jordy Valkestijn, die voor mij de MVO-portefeuille beheerde, heeft een uitstekende basis gelegd en veel activiteiten ontplooid. Die gaan we nu meer uitgedragen. We willen echt naar buiten treden’’, vertelt Lex, die sinds juli van dit jaar aan zijn dubbelfunctie is begonnen. ,,We zijn begonnen met het maken van een uitgebreide inventarisatie, daarna hebben we met een klein groepje Dordtenaren de strategie bepaald en nu zijn we binnen Dordrecht en de Drechtsteden het woord aan het verkondigen. Waarbij no nonsens, inventiviteit en betrokkenheid onze kernwaarden zijn.’’

Hoger plan
De combinatie van twee taken heeft daarbij louter voordelen. ,,De beide functies liggen in het verlengde van elkaar, met de spelers als belangrijke verbinding’’, schetst Lex. ,,Binnen FC Dordrecht willen we niet alleen voetbaltalent ontwikkelen, maar spelers ook als mens een ontwikkeling laten doormaken. Binnen MVO kunnen spelers als rolmodel of ambassadeur ingezet worden bij activiteiten die binnen en buiten het stadion plaatsvinden. Dat genereert aandacht voor de club. Want één ding is duidelijk: we willen met de club naar een hoger plan. Mensen moeten weer trots worden op FC Dordrecht. Daarom hebben we de inzet van onze eigen media vergroot. En we hebben een duidelijk plan. We ondersteunen jeugd en werkgelegenheid. We hebben de jeugd in Dordrecht en de Drechtsteden verdeeld in drie groepen:  lagere schooljeugd, middelbare scholieren en schoolverlaters.  Met elke groep gaan we op een andere manier aan de slag. Mooi ook om bijvoorbeeld schoolverlaters en werkgelegenheid aan elkaar te koppelen. We hoeven niet zelf dingen uit te gaan vinden, maar willen het liefst bestaande initiatieven omarmen.’’

Stagiaires
FC Dordrecht wil meer naar buiten treden. Spelers gaan basisscholen bezoeken om gastlessen in de groepen 7 en 8 te geven. Lex: ,,Ook voeren we interessante gesprekken met het Leerpark om stagiaires gericht naar FC Dordrecht toe te halen. Mbo’ers en hbo’ers willen we breed gaan inzetten. In het kader van werkgelegenheid hebben we de contacten met onder andere de reclassering verstevigd. Cliënten helpen mee aan het bijhouden van het groen rondom het stadion en ook tijdens de wedstrijden. Het schoonmaken van de stoeltjes in het stadion is ook een interessant project waar we graag partijen met elkaar willen verbinden. Verder willen we een project starten met de VriendenLoterij waarbij we werkgelegenheid een warm hart toedragen door ruimte te bieden voor het opleiden van callcentermedewerkers. Maar ook de banden met de amateurclubs verder versterken. We willen dingen laten zien, de trots op de club vergroten.’’

MADS
Om die MVO-activiteiten verder uit te rollen, is een aparte stichting opgericht: MADS, de afkorting voor Maatschappelijk Actief DrechtSteden. ,,In die stichting hebben vijf actieve bestuursleden zitting: Frank Verhoeven (voorzitter), Nancy Schouten (secretaris), Peter Ferket (penningmeester), Jeroen Mol (algemeen) en Henk Donkervoort (algemeen). Bedrijven die niet gelieerd zijn aan voetbal, maar die zich toch kunnen herkennen in onze initiatieven, kunnen zich dan bij de stichting aansluiten.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.