Verbijsterd doch strijdvaardig!

Algemeen directeur Hans de Zeeuw is – zoals altijd – heel duidelijk en direct. “Ik ben verbijsterd!” is zijn eerste reactie op het persbericht van de gemeente. “De club wordt in de steek gelaten door het College van B&W en dat maakt ons extra strijdbaar.”

Vanmiddag bracht de gemeente Dordrecht het besluit van Burgemeester en Wethouders naar buiten dat zij geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion wil geven. Zij houdt daarbij vast aan het coalitieakkoord 2018-2022 en eerdere toezeggingen voor een maximale financiële bijdrage, maar gaat voorbij aan het plan voor revitalisering van het gehele Sportpark Krommedijk. “En daar zit het wrange van de boodschap die wij via de pers mochten vernemen.” aldus een getergde De Zeeuw.

Nagenoeg exact een jaar geleden – op 26 november 2018 – kreeg FC Dordrecht, kort na een werkbezoek van het College aan het stadion met daarbij de presentatie van de stadionplannen, een email van de gemeentesecretaris met daarin de volgende boodschap “Naar onze indruk zou juist een meer maatschappelijke insteek gekozen moeten worden om de haalbaarheid dichterbij te brengen omdat andere zaken te snel concurrentie met de rest van de stad betekenen.  Daar hoort dan uiteraard ook een partner bij die daar goed bij past. Uiteraard gaat u over uw partnerkeuze maar het leek mij goed u dit signaal nu reeds te geven om teleurstelling in het vervolg te voorkomen.”

“Op dat moment waren wij – in samenwerking met een gerenommeerd consultancybureau – vergevorderd met wat wij de commerciële stadionvariant noemen. Hierin zou naast ruimte voor onze prof- en amateurtak ook commerciële verhuur plaatsvinden met bijvoorbeeld foodketens en/of een supermarkt. De financiering zou daarmee volledig sluitend zijn geweest” vervolgt De Zeeuw.

“Volgend op de overduidelijke aanwijzing van het College hebben we gebroken met onze adviseurs en de gemaakte plankosten van circa € 90.000 afgeschreven. Vol overgave hebben wij het initiatief van de gemeente omarmd en schouder aan schouder met aan gemeentezijde wethouder Marco Stam en Team Sport knetterhard gewerkt aan een nieuw plan voor revitalisering van het gehele Sportpark Krommedijk met een maatschappelijke programmering met o.a. top- en breedtesport, onderwijs, welzijn en in beperkte mate commercie.”

Ook die partijen, waaronder de andere sportverenigingen aan de Krommedijk, zijn nu in meer of mindere mate de dupe van de afwijzing door het College. FC Dordrecht ziet nog zeker kansen als de oppositie in de gemeenteraad zich schaart achter de ambities van Wethouder Stam en Beter van Dordt. “Marco Stam is voor mij een held. Hij verdient alle lof. Ondanks de tegenwerking in de coalitie heeft hij zich volledig ingezet voor dit innovatieve plan dat bijvoorbeeld in Helmond en Leeuwarden wel met gemeentelijke steun wordt gerealiseerd. Waarom dan niet in Dordrecht? Ik weet het niet maar ik vermoed dat de andere coalitiepartners de plannen van Beter van Dordt en in het bijzonder die van wethouder Stam dwarsbomen. Cultuur is mooi maar niet voor iedereen. Dordrecht mist een sporthart. Er is al jaren geen heldere visie, geen daadkrachtig beleid. De afdeling DordtSport is verworden tot een zelfsturend Team Sport zonder bevoegdheden en de ene na andere ambtenaar – veelal van buiten de stad – komt en gaat daar weer eer er wat besloten of gerealiseerd wordt. Komende maandag zijn we uitgenodigd voor een brainstormsessie over de Toekomstvisie Sportparken. Maar of we daarbij zijn …..”

“We gaan ons bezinnen op de nabije toekomst. Sportief gezien moeten we omhoog kijken. Financieel maken we wel al grote stappen (later deze week meer nieuws hierover). Het stadionplan had ons zeker geholpen, maar we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten. FC Dordrecht stoot al 15 jaar haar neus op het Stadskantoor en komt deze klap ook te boven. Betaald voetbal wordt hier al sinds de invoering in 1955 gespeeld en hoort gewoon thuis in een stad van 120.000 inwoners. In tijden van tegenspoed verbroederen de Dordtenaren. Wij rekenen op de solidariteit en steun van publiek en bedrijfsleven, maar blijven hoe dan ook strijden voor ons cluppie.”

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.