Uitnodiging Supportersvereniging

De supportersvereniging nodigt al haar leden uit voor de ledenvergadering op 30 december én de nieuwjaarsreceptie op 9 januari.

Wij, als bestuur van de Supportersvereniging, zijn blij met u als supporter, mensen die de club blijven steunen.
Niet alleen in goede tijden, maar ook in mindere tijden.

Wij willen u dan ook uitnodigen om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 30 december 2014.
De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen in het supportershome. Vanaf 19.15 uur zal het home geopend zijn.

Tevens willen we u uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari 2015. U bent dan van harte welkom om vanaf 19.30 uur in het supportershome met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. We hopen dat u allen komt!!!

Met sportieve en groen/witte groet, namens het bestuur supportersvereniging FC Dordrecht,

Conchita van Lammeren
jcdelammetjes@hotmail.com

Agendapunten algemene ledenvergadering 30-12-2014.

1. Opening
2. Minuut stilte
3. Mededelingen
4. In en uitgaande post
5. Notulen vorige jaarvergadering 19-12-2013
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag penningmeester
8. Verkiezing kascommissie
9. Pauze
10. Bestuursverkiezing: Dit jaar is statutair aftredend en herkiesbaar secretaris Conchita van Lammeren. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang ledenvergadering melden bij de secretaris, tezamen met 10 handtekeningen van stemgerechtigde en aanwezige leden. Het bestuur wil tevens aan de leden 2 nieuwe bestuursleden voordragen, te weten Remco van Ginneken en Marcel van Wanrooij.
11. Activiteitencommissie/Sfeerteam
12. Juniorclub
13. Rondvraag
14. Sluiting

Foto: Erwin Spek

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.