Starre voetbalbond verbant FC Dordrecht naar categorie 1

De Beroepscommissie van de KNVB heeft de directie van FC Dordrecht begin februari laten weten dat FC Dordrecht in het ongelijk is gesteld in de beroepszaak die de club had aangespannen tegen een indeling in Categorie 1 door de Licentiecommissie van de gelijknamige bond.

Aanleiding tot de beroepszaak was een onbedoelde foutieve weergave van de beginstand van de liquiditeitspositie voor het lopende seizoen. FC Dordrecht heeft deze fout later gecorrigeerd, maar door het eenvoudig overschrijden van de datum van 1 november 2014, werd deze correctie door de Licentiecommissie en de Beroepscommissie ter zijde geschoven.

Algemeen directeur Ad Heijsman van FC Dordrecht: “Wij zijn zeer teleurgesteld in de KNVB. Louter op formele gronden en niet op inhoud is FC Dordrecht ingedeeld in Categorie 1 van het licentiereglement. In de eigen Statuten stelt de KNVB dat de bond er alles aan is gelegen om haar leden te helpen en waar nodig te ondersteunen. Vanuit deze grondhouding zou je vanuit het oogpunt van billijkheid mogen verwachten dat FC Dordrecht in de gelegenheid wordt gesteld de gemaakte fout te herstellen. Nu worden wij afgestraft op een formaliteit en geslachtofferd binnen een niet optimaal functionerend systeem, terwijl er materieel gezien sprake is van financieel verantwoord beleid. De uitspraak verandert hoe dan ook niets aan de feitelijke omstandigheden. Dit seizoen behalen wij een positief exploitatiesaldo en wordt voldaan aan de financiële doelstelling.”

Tegen het vonnis van de Beroepscommissie is geen hoger beroep mogelijk. FC Dordrecht legt zich noodgedwongen neer bij de beslissing en zal uiterlijk 9 maart 2015 een zogenaamd plan van aanpak ter zake van het financiële kader ter goedkeuring aanbieden aan de Licentiecommissie KNVB. Heijsman: “FC Dordrecht zal ervoor zorgen dat deze affaire op de kortst mogelijke termijn uit de wereld is. Per 1 juli 2015 zitten wij weer in Categorie 2.”

Eerder deze week kondigde FC Dordrecht het vertrek van Ad Heijsman aan per aanstaande 31 maart.
Heijsman hecht er behoefte aan u te laten weten dat de indeling in Categorie 1 geen directe aanleiding is geweest voor dit besluit.

Foto: Erwin Spek

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.