Soccer For Life, RCD en FC Dordrecht starten met Alleen jij Bepaalt

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’
Sporten. Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst.

Met Alleen jij bepaalt wie je bent bieden we jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee bieden we hulp bij het maken van de juiste keuzes en bieden we steun bij de weg naar volwassenheid.
Alleen jij bepaalt wie je bent verlengt de veilige onderwijsomgeving naar de sportvereniging. Rolmodellen maken jongeren in clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal een seizoen begeleid door geselecteerde trainers, die contact onderhouden met de school over de voortgang. Ons doel staat hierbij altijd centraal: het realiseren van een positieve gedragsverandering.

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ is een interventie in ontwikkeling, die bedoeld is om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit. Dit gebeurt door hen op een sportieve en gestructureerde vrijetijdsbesteding aan te bieden. Op die manier wordt een positief netwerk gecreëerd en draagt het bij aan het vergroten van sociale vaardigheden.
Alleen jij bepaalt wie je bent spoort kwetsbare, schoolgaande jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar uit een kansarme omgeving aan, om via clinics op school lid te worden van een voetbalclub. In de clinics laten bekende (top)sporters jongeren kennismaken met een voetbal.

FC Dordrecht zal samen Soccer For Life en RCD deze “voetbalkar” in het Dordtse trekken.
Positieve trainers van deze clubs helpen om de clinics tot een succes te maken en om de stap om lid te worden van een sportclub te vergemakkelijken. De trainers kunnen vanuit ervaring de juiste boodschap overbrengen omdat zij zelf voor moeilijke dilemma’s hebben gestaan en succesvol werden door juiste keuzes te maken. Na de clinic fase kunnen deze jongeren lid worden van een sportvereniging in de nabije omgeving van de school waar zij onderwijs volgen. Daar worden zij binnen de vereniging door bekwame trainers begeleid in een teamsport. Vereniging coördinatoren zorgen voor goede afstemming tussen de desbetreffende school en sportvereniging.
In het project wordt gebruik gemaakt van diverse werkzame uit gedragsinterventies voor jeugdigen zoals die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen. Positieve rolmodellen en vrijetijdsbesteding in groepsverband staan centraal, het maken van goede afspraken rondom gedrag speelt een rol (gedragscontract), er wordt ook individueel met de jongeren gewerkt en er wordt niet te intensief geïntervenieerd.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.