Samenwerking Energiek Dordt en Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden Duurzaam Energiek Dordt partnership tot en met 2027

Energiek Dordt is een waardevolle community met de verbindende kracht van een volkssport. Een coalitie van vele MKB-bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties, kunst- en cultuur, gezondheidszorg en het betaald voetbal. Met een gezamenlijke ambitie om door samenwerking nieuwe energie te creëren voor het oplossen van complexe, maatschappelijke opgaven in Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden. Samen werken we aan Brede Welvaartsontwikkeling in de stad en de regio. Het partnership richt zich specifiek op de energietransitie en coöperatie.

Leon Vlemmings, initiatiefnemer van Energiek Dordt: “Wij zijn erg trots op deze samenwerking. Rabobank is een sterke medespeler in de stad en de regio. Zij willen bijdragen aan positieve veranderingen richting een duurzamere samenleving en een betere wereld voor toekomstige generaties. Energiek Dordt zet de verbindende kracht van een volkssport daarvoor in. O.a. voor de energietransitie in Smart Delta Drechtsteden. Om burgers te bereiken, betrekken en samen in beweging te komen. Hoe het werkt hebben we met vele mensen, bedrijven en organisaties al laten zien met bijvoorbeeld de Eerste Klimaatneutrale Voetbalwedstrijd in Nederland. Met de Rabobank is onze waardevolle community nog waardevoller geworden.”

Rene Kerstens, directeur Coöperatieve Rabobank Kring Zuid-Holland bij Rabobank: “Als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank wil Rabobank de transitieopgaven in Nederland graag mede vormgeven. Daarbij is het essentieel dat we iedereen bereiken en betrekken om deze opgaven gericht te realiseren. Samen meer mogelijk maken, dat is waar we voor staan. Energiek Dordt is een krachtige community. Zij verbindt burgers, publieke en private partijen en heeft hiermee aangetoond breed gedragen impact te realiseren met haar aanpak en projecten.  Rabobank draagt graag bij aan de waarde van deze community.”

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.