Playing for Success goed begonnen

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9-15 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wanneer het gaat om leren. In het stadion van FC Dordrecht is een leercentrum ingericht om de kinderen zoveel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Het stadion, de spelers die je tegenkomt en de ambiance van de topsport: ze dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Tien weken lang krijgt een groep, bestaande uit maximaal 15 leerlingen van verschillende scholen, een dag per week extra begeleiding van drie docenten door middel van leuke opdrachten die met voetbal te maken hebben. Als kinderen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook leuk kan zijn, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren.
Het project gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door negatieve ervaringen is de motivatie soms sterk verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. De kinderen gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. Het is de uitdaging van Playing For Success om het beeld dat kinderen van zichzelf hebben en van hun manier van leren in positieve zin te veranderen. Het moet worden: “WOW, leren is leuk en zinvol.”

Afgelopen maandag zijn de eerste lessen begonnen in het speciaal voor de kinderen ingerichte leercentrum. Centrummanager Jordy Valkestijn: “We zijn maandag begonnen met de eerste groep. De kinderen kregen een rondleiding door het stadion, we hebben samen regels opgesteld over hoe we samen aan het project gaan werken en de kinderen mochten hun eerste leerdoel opstellen. Bij de lessen kunnen de kinderen hun stemming aangeving met een emoticon. De leerlingen komen van verschillende scholen en kennen elkaar en het project nog niet, sommige kinderen waren daardoor een beetje zenuwachtig. Na de les gaven ze met een emoticon aan dat ze blij waren, dan kunnen we zeggen dat de start zeer geslaagd was.”

Meer informatie over Playing for Succes vindt u op de website www.playingforsuccess.nl
Na de zomer begint weer een nieuw lesprogramma waar u kinderen tussen 9 en 15 jaar kunt aanmelden.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.