Persbericht namens supporters en bestuur FC Dordrecht

Dordrecht, 18 april 2017

Op donderdagavond 6 april vond in het Supportershome van FC Dordrecht een informatieavond plaats. Aanleiding hiervoor was de bezorgdheid onder een deel van de supporters. Namens het clubbestuur van FC Dordrecht gaf directeur Hans De Zeeuw aan zo’n 60 aanwezigen uitvoerig en inhoudelijk informatie over onder andere de financiële positie, de vernieuwbouwplannen voor het stadion en het beleid richting de toekomst.

Op financieel vlak heeft de club flinke stappen gemaakt ter verbetering van eigen vermogen en liquiditeit. Het lopend seizoen dreigt nog wel een verlies op te leveren maar dat kan door een aantal financiers opgevangen worden.
Op commercieel vlak is er ten opzichte van het seizoen 2015-2016 sprake van een daling in sponsoring-inkomsten. Ook voor het volgend seizoen hebben meerdere bedrijven hun contract formeel opgezegd en/of wordt onderhandeld over een nieuwe overeenkomst. Door intensievere acquisitie staan daar nieuwe zakelijke partners tegenover en wordt voor het volgend seizoen weer groei in de omzet uit business seats, bord- en shirtreclame verwacht.

Op technisch vlak hebben de verminderde sponsoring-inkomsten en lagere kaart- en horecaverkoop het spelersbudget negatief beïnvloed. Een belangrijk deel van de verwachte omzetgroei zal direct aan het spelersbudget ten goede komen. Verdere groei hangt nauw samen met de realisatie en timing van de stadionplannen. Ook is aan de supporters gemeld dat er een mondeling akkoord is met een vooraanstaande eredivisieclub over de huur van 4 à 5 spelers. Deze deal moet een kostenneutrale kwaliteitsinjectie aan onze selectie geven die moet resulteren in betere resultaten op het veld en dus meer aantrekkingskracht op stadionbezoekers en zakelijke partners.

Het is het huidige clubbestuur alles aan gelegen om het Riwal Hoogwerkers Stadion aan te passen aan moderne normen en maatstaven. Het meest realistisch is daarbij een gefaseerde vernieuwbouwvariant op de huidige locatie. In deze constructie wordt de verhuizing van amateurvereniging OMC naar de Krommedijk nadrukkelijk betrokken. Ook wordt gestreefd naar extra ruimte voor commerciële activiteiten zoals horeca, health en fitness. Zowel met een grote aannemer als met financiers zijn intentieverklaringen getekend.

Met deze geslaagde supportersavond is een brug geslagen tussen supporters en het bestuur van de club en een begin gemaakt aan een verbeterde samenwerking n, onderlinge communicatie en een nieuw elan.

De besturen van de club en de supportersvereniging doen een beroep op alle supporters om zich te verenigen en actief deel te nemen in het verbeterproces. De club is gebaat bij een sterke vertegenwoordiging, eenheid en inbreng vanuit de supporters. Met name op onderwerpen als clubcultuur, identiteit en bezieling is het de supporter die de continuïteit kan borgen.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.