Ontwikkeling Sportpark Krommedijk meer concreet

FC Dordrecht, OMC en ontwikkelaar / investeerder Realconomy hebben het plan voor ‘vernieuwbouw’ van het huidige stadion van FC Dordrecht samen geconcretiseerd. Dit plan vormt de basis voor een toekomstbestendig Sportpark Krommedijk die past in de sportparkenvisie van de gemeente. Het plan valt ook binnen de in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

 

FC Dordrecht en Realconomy wensen samen met de gemeente te werken aan de ontwikkeling van de plannen. Hans de Zeeuw namens de samenwerkende partners: ‘De medewerking van de Gemeente Dordrecht is cruciaal voor de realistair van onze plannen en voor een duurzame toekomst van FC Dordrecht. ‘Oost’ en ‘West’ willen we nagenoeg volledig opnieuw opbouwen. Op Oost wordt extra ruimte gecreëerd voor zowel OMC als de zakelijke partners van FC Dordrecht. Op Noord biedt het plan ruimte voor meer en betere publieksfaciliteiten en circa 3.000 m2 voor commerciële exploitatie.

 

Kansrijk

FC Dordrecht werkt al geruime tijd aan plannen voor het stadion. Het college van B&W ziet in de nieuwe plannen zoveel pluspunten dat het graag samen met de betrokken partijen verder vorm wil geven aan de gebiedsontwikkeling. Wethouder Rinette Reynvaan: ‘Samen met de partijen wil het college meewerken aan de ontwikkeling van sportpark Krommedijk waar zowel breedtesport als topsport van profiteert. Uiteraard moeten de plannen passen binnen de financiële kaders en draagt de gemeente alleen bij aan de infrastructuur.’

 

Eind 2018 totaalbeeld

De stadionvernieuwbouwplannen komen voor rekening van FC Dordrecht. De inhuizing van OMC in het stadion, bijdrage aan de opknapbeurt van het jeugdclubhuis, het kunstgrasveld en een groot deel van de infrastructuur zijn voor rekening van de gemeente. De partijen gaan nu nader in gesprek over de verdere uitwerking. Het streven is eind 2018 een totaalbeeld te kunnen presenteren. Dan zijn de financiën verder uitgewerkt en kan een ruimtelijke procedure worden opgestart. De tussentijdse verhuizing van OMC naar Sportpark Krommedijk vindt voor de start van het nieuwe voetbalseizoen plaats. OMC vestigt zich bij de start van seizoen 2018/2019. in het jeugdclubhuis van FC Dordrecht. Reynvaan: Dit clubhuis heeft een opknapbeurt nodig en de gemeente is bereid hier aan bij te dragen. Ook wordt het aan OMC toegezegde kunstgrasveld versneld aangelegd.

Afbeelding: Schetsontwerp (20-4-2017)

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.