Nog nooit zo dichtbij geweest

Na een strijd van ruim acht jaar is een nieuw stadion van FC Dordrecht niet langer een luchtkasteel. De gemeente Dordrecht verklaarde zich gister bereid om de voetbalclub te steunen bij de bouw van een nieuwe voetbaltempel.

Nog voor het zomerreces hoopt het college van burgemeester en wethouders van de Dordtse gemeenteraad instemming te krijgen voor de plannen. Die omvatten medewerking aan de stadionplannen van FC Dordrecht met aanpassing van de infrastructuur rond het nieuwe stadion aan de Krommedijk voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Ook is het college bereid een jaarlijkse sponsorbijdrage tot 60.000 euro per jaar te geven.

,,We willen onze medewerking verlenen, omdat we FC Dordrecht belangrijk achten voor de stad. De club zorgt voor promotie van Dordrecht. Maar de gemeente wordt geen eigenaar van het stadion en wil slechts faciliteren,” benadrukt sportwethouder Rinette Reynvaan. ,,FC Dordrecht zal nu zelf de plannen moeten uitwerken.”

Haar college Piet Sleeking (ruimtelijke ordening) maakt duidelijk dat de medewerking van de gemeente Dordrecht nog getoetst zal worden op ongeoorloofde staatssteun. ,,Daarbij zullen we ons ook tot de provincie Zuid-Holland moeten wenden, omdat voor de Krommedijk het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.”

FC Dordrecht heeft ook plannen om horecagelegenheden, een fastfoodketen, een congrescentrum en bijzondere woonvormen (voor sporters en studenten) te bouwen. De totale kosten van het plan bedragen 10 miljoen euro.

Het nieuwe stadion dat ruimte biedt aan 6000 toeschouwers schuift op in de richting van het terrein van honkbalvereniging Mampaey The Hawks, die in de voetbaltempel ook een ontvangstruimte krijgt. Het GN Bouw Stadion, het huidige onderkomen van FC Dordrecht waarop de tijd zichtbaar veel vat heeft gehad, wordt afgebroken. Bovendien komt er nieuwe parkeerruimte.

Als alle procedures achter de rug zijn, hoopt FC Dordrecht in 2015 met de bouw te beginnen. ,,We zijn nog nooit zo dichtbij geweest,” jubelt voorzitter Ad Heijsman, die na het verwerpen van het vorige plan voor een nieuw stadion langs de Provincialeweg zijn portefeuille ter beschikking stelde. ,,Ik committeer me nu aan de komst van een nieuw stadion.”

Belangrijk was daarbij de inbreng van extern adviseur Arjen Driesprong die de gesprekken tussen gemeente en FC Dordrecht begeleidde.

,,De laatste vijf á zes maanden hebben we er alles aan gedaan om elkaar te vinden,” aldus Heijsman, die Driesprong wil opnemen in de op te richten bouwcommissie. ,,Ik ben blij dat dit college, het derde college sinds we plannen maken om een nieuw stadion te betrekken, het lef heeft met ons in zee te gaan en erkent dat betaald voetbal belangrijk is voor het eiland van Dordrecht.”

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.