Frank Verhoeven, voorzitter stichting MADS, over Energiek Dordt

Gezond leven en eten, en jezelf ontwikkelen. Met dat doel bereikt stichting MADS jaarlijks zo’n 2000 jongeren in wijken waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met telkens de spelers van FC Dordt als rolmodel. Dat aantal moet groeien naar ruim 3500.

Al in 1999 besloot FC Dordrecht om maatschappelijk te ondernemen en de kracht van voetbal in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen. De club ondersteunt en participeert in lokale en regionale projecten en werkt daarbij samen met partners. Jordy Valkestein en later Lex Stofkooper legden de basis voor deze MVO-activiteiten. In 2020 werd hiervoor een stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden opgericht met bestuursleden die zijn betrokken bij de club en van partners: Nancy Schouten, Peter Ferket, Jeroen Mol, Leon Vlemmings en Oscar Mulders, onder voorzitterschap van Frank Verhoeven.

Waar zetten jullie op in?
,,MADS richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 28 jaar. Wij willen bereiken dat zij gezond leven en eten en zichzelf ook zoveel mogelijk ontwikkelen. Onze projecten lopen vooral in de wijken waar dit erg zinvol is. De rol van FC Dordrecht hierin is belangrijk. Veel jongeren houden van voetbal en nemen belangrijke lessen over gezond leven eerder aan van een voetballer dan van hun eigen leraar of lerares. Onze coördinator Remco Schol en een speler gaan bijvoorbeeld op bezoek in klassen. Leerlingen krijgen dan les over gezond bewegen en leven, en ze doen mee aan activiteiten. Dat slaat aan bij die kinderen. Iedereen heeft wel iets met FC Dordrecht, want het is nu eenmaal de grootste club hier in de Drechtsteden. Met de donatie van de Rabobank voor het scholenproject, en een flink bedrag van een begunstiger, kunnen we twee parttime krachten betalen en de projecten uitvoeren.”

Hoe kijkt de voorzitter aan tegen Energiek Dordt en de rol van MADS?
,,Het komt erop neer dat de club zich inzet voor gezond leven en jezelf ontwikkelen. Met dat doel bereikt stichting MADS jaarlijks zo’n 2000 jongeren in wijken waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met telkens de spelers van FC Dordt als rolmodel. Dat aantal moet groeien naar ruim 3500. Drechtsteden naast het voetbal een brede rol gaat spelen op maatschappelijk gebied. Met name bij de start kan MADS hierbij goed ondersteunen vanwege onze grote ervaring en de contacten met onze partners. MADS en FC Dordrecht kunnen de verbinder zijn om het betaald voetbal, het bedrijfsleven, de maatschappelijke kant aan elkaar te koppelen. De kans voor MADS om partners te vinden wordt door Energiek Dordt groter, omdat er altijd bedrijven zijn die financiële steun en energie willen steken in maatschappelijke projecten. Daar liggen heel veel kansen voor FC Dordrecht én voor MADS om dat bij elkaar te brengen. Het vinden van samenwerking met partners zal dan veel eerder tot succes komen. Ik geloof er heilig in dat als FC Dordrecht een centrum wordt van sociaal en maatschappelijke activiteiten de voetbalclub daarvan kan profiteren. De kansen liggen voor het oprapen.” Het ideale plaatje is volgens Frank Verhoeven dat FC Dordrecht weer meedoet in het linker rijtje, maar hij vindt het niet een primaire doelstelling. ,,De focus ligt bij mij en het bestuur van MADS vooral op het steunen van de plannen en om ervoor te zorgen dat FC Dordrecht niet alleen een voetbalclub is, maar ook een centraal punt met maatschappelijke activiteiten voor jong en oud. Met goede samenwerkingen met partners en een goede educatie voor de jeugd. Dat is het ideale plaatje. Het is een lange termijnplan, maar we mogen er al heel blij en tevreden over zijn dat er nu een goede basis staat.’’

Klik hier om deze hele glossy te lezen over Energiek Dordt!

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.