FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard en gemeente Dordrecht lanceren de Energiek Dordt Academy

Het faciliteren van waardevolle ontmoetingen in de sport om samen te leren en innoveren.

 

Energiek Dordt. ‘Samen nieuwe energie creëren voor Dordrecht en Drechtsteden’

FC Dordrecht heeft op 17 november 2021 Energiek Dordt gelanceerd. Een breed gedragen visie en plan voor een duurzame toekomst van het Betaald Voetbal in Dordrecht en Drechtsteden waarin samenwerken centraal staat. FC Dordrecht gaat met de verbindende kracht en impact van het Betaald Voetbal (PWC 2021) meer betekenen op sportief, maatschappelijk en economisch vlak.

 

Samenwerking FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard en de gemeente Dordrecht.

Een van de beloftes in Energiek Dordt is dat FC Dordrecht meer wil gaan betekenen voor andere voetbalverenigingen in Dordrecht en Drechtsteden en beter met hen wil samenwerken. Door gesprekken met Optisport Sportboulevard Dordrecht en de gemeente Dordrecht ontstond het idee om de verbinding te maken met en voor alle sportverenigingen. Door in de sport samen te werken, kennis te delen en met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en initiatieven kunnen we vitale(re) toekomstbestendige sportclubs creëren en daarmee een bijdrage leveren aan een energieke samenleving. De impact van sport voor de samenleving is groot, onze verantwoordelijkheid daarmee ook.

 

Energiek Dordt Academy: Het faciliteren van waardevolle ontmoetingen om samen te leren en innoveren.

De bedoeling van de Energiek Dordt Academy is om samen te leren en innoveren. FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard en de gemeente Dordrecht nemen hiervoor het initiatief, maar willen er juist voor zorgen om niet enkel te ondersteunen, maar vooral een beweging te creëren om samen op zoek gaan naar nieuwe kennis en mogelijkheden. FC Dordrecht zal kennis uit het Betaald Voetbal delen en met bestuurders en kader van partners daarover in gesprek gaan. Kennis op het gebied van o.a. het creëren van gezonde(re) sportverenigingen, training en coaching, talentontwikkeling en vitaliteit. Trainers, clubarts, inspanningsfysioloog, hoofdopleiding, management en spelers zullen hier hun bijdrage aan leveren. De gemeente Dordrecht faciliteert mede de bijeenkomsten, verbindt partners en ondersteunt met sportregisseurs en/of sportcoaches voor follow up mogelijkheden. Optisport Sportboulevard deelt ook haar kennis, expertise en netwerk en stelt haar faciliteiten beschikbaar.

 

De toekomst: Van sport, naar en met maatschappelijke organisaties.

De initiatiefnemers zullen ook in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties in Dordrecht en Drechtsteden. Om samen te werken en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op het gebied van duurzaamheid, leven lang ontwikkelen en vitaliteit. Mensen, organisaties en bedrijven die mee willen denken, participeren worden van harte uitgenodigd om dit initiatief verder te brengen.

Over de kick off en de eerste bijeenkomsten zullen we spoedig de verenigingen informeren. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Leon Vlemmings via leon.vlemmings@fcdordrecht.nl

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.