FC Dordrecht Inside

Al meerdere jaren biedt het terrein van FC Dordrecht een locatie voor het uitvoeren van taakstraffen. De taken variëren van onderhoud aan gebouwen en terreinen tot groenvoorziening en soms ook het assisteren van het grasteam. De Energiek Dordt Foundation zorgt ervoor dat deze mensen goed worden begeleid. De begeleiders communiceren intern over de taken die moeten worden uitgevoerd en onderhouden contact met de reclassering om informatie te verstrekken over aanwezigheid, daadwerkelijk gewerkte uren, ziekmeldingen of het niet op komen dagen.

In 2022 werd op initiatief van Gerko Brink van de Dienst Justitiële Inrichtingen een samenwerking gestart om voetbaltrainingen te organiseren voor gedetineerden in PI Dordrecht. Deze trainingssessies vinden tweemaal per week plaats gedurende een periode van 6 tot 8 weken. Tijdens deze trainingen wordt de nadruk gelegd op specifieke kernwaarden, die zowel voor als na de trainingen in groepsverband en individueel worden besproken. Hierdoor weet iedereen waar zij aan toe zijn. Tegelijkertijd wordt er intern voor deze groep gedetineerden een traject opgezet om hen voor te bereiden op werk: ze werken aan hun cv, identificeren hun sterke punten, bepalen hun carrièredoelen, evalueren hun huidige vaardigheden en identificeren wat nodig is om die doelen te bereiken. Er wordt ook bemiddeld om stageplaatsen of betaalde banen te vinden voor de gedetineerden wanneer ze vrijkomen. Op deze manier wordt er perspectief geboden voor de toekomst en wordt de kans op terugval verminderd. De deelnemers ontvangen bovendien een FC Dordrecht-tenue dat ze mogen houden. Het traject wordt afgesloten met een wedstrijd tegen het FC Dordrecht BusinessClub-team en tijdens deze afsluiting worden certificaten uitgereikt.

De deelnemers aan dit programma worden geselecteerd door de PI, waarbij zwaar gestrafte gedetineerden niet in aanmerking komen. Ernstige misdrijven, zedendelicten en spraakmakende zaken zijn uitgesloten.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.