FC Dordrecht in Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden

We gaan samen voor nieuwe energie!

Energiek Dordt. ‘Samen nieuwe energie creëren voor Dordrecht en Drechtsteden’

FC Dordrecht heeft op 17 november 2021 Energiek Dordt gelanceerd. Een breed gedragen visie en plan voor een duurzame toekomst van het Betaald Voetbal in Dordrecht en Drechtsteden waarin samenwerken centraal staat. FC Dordrecht gaat met de verbindende kracht en impact van het Betaald Voetbal (PWC 2021) meer betekenen op sportief, maatschappelijk en economisch vlak. We hebben daarvoor een gezamenlijke ambitie gecreëerd die zich richt op de energietransitie en vitaliteit: Energiek Dordt. ‘Samen nieuwe energie creëren’. Bekijk HIER het interview met Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid over Energiek Dordt.

Energietransitie Drechtsteden

De Drechtsteden gaan samen voor nieuwe energie. De regio werkt toe naar een duurzaam systeem voor het opwekken van elektriciteit en het verwarmen van onze gebouwde omgeving. De regio doet dit omdat het huidige systeem veel CO2 uitstoot en daarmee bijdraagt aan de opwarming van de aarde, met veel negatieve gevolgen voor het klimaat. Het is een immense en urgente opgave waar de regio in de komende jaren de schouders onder moet zetten, zodat we een leefbare aarde kunnen doorgeven aan de generaties na ons. In de Drechtsteden wordt nadrukkelijk gestreefd naar  rechtvaardige energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld en waarin niemand achter blijft. De balans met de regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur staat hierbij voorop. Het is daarom belangrijk om goed doordachte keuzes te maken die kunnen rekenen op draagvlak.

Samenwerking en programmaraad

In 2017 heeft de regio Drechtsteden als een van de eerste regio’s in Nederland reeds een regionale energiestrategie gemaakt. Vervolgens is de programmaraad in 2018 opgericht. Inmiddels is in 2021 de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vastgesteld en zijn in de regio ruim dertig organisaties bij de programmaraad en de samenwerking op de energietransitie aangehaakt. FC Dordrecht neemt vanaf heden ook deel aan de programmaraad met haar nieuwe visie en plan Energiek Dordt. De aangesloten organisaties hebben elk hun eigen ambities en planning met betrekking tot de energietransitie, maar kunnen samen meer bereiken. De aangesloten organisaties werken ieder voor zich en gezamenlijk aan de ambitie om als regio uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. De organisaties werken hierbij vanuit de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden aan deze opgave (vanuit de samenwerking worden geen inhoudelijke verplichtingen aan de betrokken organisaties opgelegd).

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.