FC Dordrecht en Gemeente Dordrecht werken nauw samen aan stadionplan

FC Dordrecht heeft het aanbod van het gemeentebestuur om gezamenlijk een plan op te stellen voor een nieuw stadion op Sportpark Krommedijk van harte aanvaard. “De faciliterende rol van de gemeente Dordrecht is bij ieder stadionplan cruciaal, maar de wijze waarop zij zich op dit moment opstelt en inzet is van doorslaggevende betekenis voor het realiseren van onze stadionwens en voor de continuïteit van het betaald voetbal voor stad en streek”, aldus algemeen directeur Hans de Zeeuw.

De Dordtse eerste-divisionist koestert al jaren de wens van een modern stadion en was in samenwerking met een externe partij vergevorderd met een plan voor tenminste een half nieuw stadion. Hierin was, naast het onderkomen voor het betaald voetbal én de amateurtak (v/h OMC), ook een aanzienlijke deel van de nieuwbouw ingeruimd voor commerciële activiteiten.

Bij een recent werkbezoek van het college van burgemeester en wethouders ontvouwde de directie van de BVO daarnaast een alternatief plan, waarbij het stadion een veel bredere maatschappelijke functie zou kunnen vervullen. In deze variant wordt tenminste driekwart van het stadion vernieuwd en meer plaats ingeruimd voor andere sportparkbewoners, de breedtesport maar ook voor zorg, onderwijs en ontspanning. Tijdens de presentatie spraken bestuurders en topambtenaren van de stad een duidelijke voorkeur uit voor dat model.

In een officiële reactie volgend op het werkbezoek van B&W bevestigde de gemeente Dordrecht aan de lokale FC dat “FC Dordrecht het beste kan kiezen voor een stadionvariant met een maatschappelijke insteek om de haalbaarheid dichterbij te brengen omdat andere zaken te snel concurrentie met de rest van de stad betekenen. Bij die keuze hoort past dan het beste een lokale partner-ontwikkelaar.”

FC Dordrecht heeft deze handreiking en het advies van het college met open armen ontvangen. In nauwe samenwerking met een lokale projectontwikkelaar en de gemeente in de persoon van wethouder Marco Stam zal de “BVO+MVO-stadionvariant” verder worden uitgewerkt en zo snel mogelijk in het eerste kwartaal van 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentebestuur en voor de zomer aan de Gemeenteraad. Mede om dat proces te versnellen, detacheert de gemeente dhr. Perry Leijdsman bij FC Dordrecht. De toegevoegde waarde van deze oud-voetballer van zowel de lokale FC als van Sparta ligt vooral op het MVO-gebied. Zijn doelstellingen zijn dan ook het versterken van de huidige MVO-activiteiten van de club én het benaderen en verbinden van potentiële maatschappelijke partners, die invulling kunnen geven aan de wens van Gemeente en BVO.

Gemeente Dordrecht concludeert dat dit plan voor een nieuw, modern stadion aan de Krommedijk realistischer is dan alle eerdere plannen. FC Dordrecht acht het politiek en economisch klimaat gunstiger dan ooit en prijst de proactieve, positieve houding en betrokkenheid die het stadsbestuur nu toont.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.