FC Dordrecht en Economic Development Board (EDB) starten samenwerking

Samenwerking op het gebied van sociale innovatie, energietransitie, vitaliteit en verbindende gebiedsstrategie.

Economic Development Board (EDB)
De EDB bestaat uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de regio Drechtsteden. Zij bundelt de krachten van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) in projecten. Deze programma’s hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid. De thema’s Wonen, Werken, Beleven, Innoveren, Energie en Bereikbaarheid staan centraal. Klik hier voor meer informatie over EDB.

Energiek Dordt. ‘Samen nieuwe energie creëren voor Dordrecht en Drechtsteden’
FC Dordrecht heeft op 17 november 2021 Energiek Dordt gelanceerd. Een breed gedragen visie en plan voor een duurzame toekomst van het Betaald Voetbal in Dordrecht en Drechtsteden waarin samenwerken centraal staat. FC Dordrecht gaat met de verbindende kracht en impact van het Betaald Voetbal (PWC 2021) meer betekenen op sportief, maatschappelijk en economisch vlak. We hebben daarvoor een gezamenlijke ambitie gecreëerd die zich richt op energie en vitaliteit: Energiek Dordt. ‘Samen nieuwe energie creëren’.

Innovatiemanager Leon Vlemmings: “Met Energiek Dordt willen wij met de impact en verbindende kracht van het Betaald Voetbal als groot sociaal netwerk van 8,2 miljoen liefhebbers meer betekenen voor Dordrecht en Drechtsteden. Op het veld en daarbuiten. De samenwerking met de EDB is daarom weer een mooie stap vooruit en richt zich op sociale innovatie, energietransitie, vitaliteit en de verbindende gebiedsstrategie.”

Joost Weeda, secretaris EDB: “FC Dordrecht is een van de 34 clubs in het Betaald Voetbal en de enige in de Drechtsteden. Een Betaald Voetbal Club als verbinder in de community, kan samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid een goede bijdrage leveren aan onze thema’s, programma’s en projecten. Mooi dat we de krachten bundelen en samen bouwen aan een sterk
ecosysteem.”

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.