Dutch Homeless Cup

De Dutch Homeless Cup, een landelijke voetbalcompetitie voor daklozenteams, maakt een snelle groei door. Inmiddels zijn er al 26 plaatsen in Nederland met een team en dat aantal neemt nog steeds toe. Dordrecht, dat sinds twee jaar een team heeft, is zaterdag 9 april voor het eerst gastheer voor één van de voorrondes.

“Dit initiatief heeft een geweldig positief effect op onze cliënten”, ervaart projectleider Marco Oudshoorn van het Leger des Heils.

Misschien is sport wel effectiever dan welke gesprekstherapie ook. Oudshoorn: “Sport verbroedert, het helpt als vanzelf de sociale vaardigheden te verbeteren en het teamgevoel werkt positief. Om een voorbeeld te noemen: als er geblowd wordt rond het veld, wordt het hele team gediskwalificeerd. Je ziet dat spelers elkaar gaan aanspreken op hun gedrag.” Bij de wekelijkse trainingen besteedt Jaap van Triest aandacht aan de speltechniek, de conditie, enzovoorts. Daarnaast is er een groepsleider van het Leger des Heils bij die zich meer richt op de sociale aspecten.

Ondersteuning
De Dutch Homeless Cup is een breed gesteund initiatief. Onder meer de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, USG Restart, het Oranje Fonds, het ministerie van VWS en het Leger des Heils staan erachter. In Dordrecht ondersteunt bijvoorbeeld ook FC Dordrecht het daklozenvoetbal. “Algemeen directeur Rein Vetten heeft toegezegd dat zijn club ons vanaf komend seizoen op allerlei manieren gaat ondersteunen en faciliteren”, zegt Oudshoorn verheugd. Vetten is zaterdag om 13.00 uur ook aanwezig bij de officiële kick-off van het toernooi. Net als onder meer wethouder Harry Wagemakers, oud-scheidsrechter en ambassadeur van de Dutch Homeless Cup Frans Derks, vertegenwoordigers van de KNVB en algemeen directeur Leger des Heils Zuid-West Nederland Joanne Blaak.

World Cup
Bij de Dutch Homeless Cup moeten de teams aan een minimaal aantal voorrondes in de verschillende steden meedoen. In Dordrecht zijn zaterdag acht teams vertegenwoordigd die vier-tegen-vierpartijtjes spelen van twee keer zeven minuten. Niet alleen op de spelers zelf heeft het toernooi een positieve invloed. Ook op de beeldvorming over daklozen heeft het zijn effect. Oudshoorn: “De deelnemers hebben vaak een hoop ellende achter de rug. Nu kunnen ze voor een grote groep mensen laten zien wat ze kunnen.” Hij hoopt dan ook op een hoop publiek. Dat is van harte welkom bij het toernooi dat van 11.00 tot 17.00 uur wordt afgewerkt in de Reelandhal aan het Halmaheiraplein. Behalve de Nederlandse titel staat er overigens nóg iets op het spel, want de winnaars van de landelijke competitie mogen aan het einde van het seizoen Nederland vertegenwoordigen op de Homeless World Cup in Parijs.

Kijk voor meer informatie op www.dutchhomelesscup.nl.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.