Applaus voor Heijsman

Preses fleurt saai debat met mooie melding op

Het debat over de toekomst van het betaalde voetbal in Dordrecht wilde maar niet knetteren en vonken. Slechts één keer klonk er collectieve bijval: toen FC Dordrecht-preses Ad Heijsman bekendmaakte dat zijn club in rustiger financieel vaarwater is beland.

Heijsman zorgde met zijn mededeling dat FC Dordrecht per 1 november van categorie 1 (de categorie met betaald voetbalclubs die onder curatele staan van de KNVB) naar categorie 2 is verhuisd, voor leven in de brouwerij. Het was een schaars hoogtepunt tijdens het zevende Grote Stadsdebat, dat vijf kwartier vooral saaiheid ademde en nauwelijks tot nieuwe inzichten over (de toekomst van) het betaalde voetbal in de stad Dordrecht leidde.

Gevaar
In het Dordrechts Museum liet Heijsman zich uiteindelijk verleiden tot het brengen van goed nieuws toen het debat langzaam dreigde dood te bloeden. Enigszins uitgelokt door voormalig CDA-fractieleider Cees Vos, die kort daarvoor had opgemerkt ‘dat FC Dordrecht weinig had gedaan op sociaal maatschappelijk gebied voor de stad Dordrecht, amper haar sociaal gezicht laat zien en weinig belangstelling van het bedrijfsleven trekt’ verklapte de voorzitter van FC Dordrecht dat hij eerder die dag een brief had gekregen van de KNVB. ,,Daarin stond dat we voldoende punten, 74 waar er 65 nodig zijn, hebben behaald om in categorie 2 te belanden.”

Na het debat haastte Ad Heijsman te zeggen dat het gevaar voor zijn club, die sedert 2010 in categorie 1 van het metingssysteem van de KNVB was ingeschaald, nog niet geweken is. ,,Om in categorie 2 te blijven is het nodig dat we bij het volgende meetmoment op 1 maart 2013 nog steeds in categorie 2 zitten.”

‘Bank van lening’
De opsteker op financieel gebied zorgt voor een extra boost in de hervatte gesprekken met de gemeente om tot de voorwaarden voor de komst van een nieuw of gerenoveerd stadion te komen. Samen met ‘informateur’ Arjan Driesprong zaten de club en een delegatie van het Dordtse college van burgemeester en wethouders inmiddels tweemaal aan tafel. FC Dordrecht wil inzetten op nieuwbouw aan de Krommedijk. ,,Ik hoop dat we eind januari gezamenlijk naar buiten kunnen treden over onze plannen,” stelde Heijsman. Sportwethouder Rinette Reynvaan wilde zich nog niet op een tijdstip laten vastpinnen, maar hield het erbij dat de gesprekken in een constructieve sfeer plaatsvinden.

Collega-wethouder Bert van de Burgt (financiën) benadrukte daarbij dat het college zeker niet als ‘bank van lening’ wil gaan optreden en ook geen bankgaranties wil afgeven. ,,We vragen niet om geld, maar willen alleen duidelijke kaders wat wel en niet bij het stadion mag,” antwoordde Heijsman.

Tekst: Arco Bomgaars / AD
Foto’s: Rinie Boon

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.