8 miljoen Nederlanders meer uren betrokken bij betaald voetbal

De verbindende kracht van het betaald voetbal is in het seizoen 2021/’22 verder
toegenomen. Het aantal personen dat geïnteresseerd is in de topcompetities bleef
weliswaar nagenoeg gelijk (8,1 miljoen personen), maar het gemiddeld aantal uren
dat zij per week besteden aan voetbal gerelateerde activiteiten groeide van 11,2 naar
12,3 uur. Dit bleek uit een enquête van marktonderzoeksbureau Markteffect onder
1.917 personen (18+) in opdracht van KNVB Expertise, dat de maatschappelijke
impact van het voetbal in kaart bracht. De verdeling van de tijd dat ze gemiddeld met voetbal bezig zijn, is als volgt:

Van alle ondervraagden geeft 23% aan dat voetbal bijdraagt aan hun sociale
netwerk, terwijl 17% zegt dat voetbal hen het gevoel geeft om ergens bij te horen.
20% vindt dat voetbal een belangrijke rol in hun leven speelt.
“Uit deze cijfers blijkt dat het betaald voetbal de samenleving een hele belangrijke
verbindende functie biedt. Dit nog bovenop het vermaak dat het miljoenen mensen
geeft, evenals de inspiratie om zelf te sporten of iets te bereiken. Dat sport
verbroedert wordt vaak gezegd, maar dat wordt met deze cijfers nog meer
onderbouwd”, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB.\

Financiële bijdrage
Ook financieel gezien bleef de maatschappelijke bijdrage van het betaald voetbal
groot. Zo droeg het betaald voetbal 1,99 miljard bij aan het BBP (bruto binnenlands
product) in het seizoen 2021/’22. Twee jaar geleden was dit nog 2,03 miljard euro,
2019/’20 2021/’22
Kijken wedstrijden 3,4 uur 4,4 uur
Praten over voetbal 1,5 uur 1,9 uur
Volgen social media en forums over voetbal 1,3 uur 1,6 uur
Bezoeken van wedstrijden 1,7 uur 1,6 uur
Lezen over voetbal in kranten en tijdschriften 1,1 uur 1,1 uur
Spelen voetbal gerelateerde games 0,9 uur 0,6 uur
Overig 1,3 uur 1,1 uur
Totaal 11,2 uur 12,3 uur
maar vanwege de coronamaatregelen daalde het gemiddeld aantal
stadionbezoekers per speelronde van 205.574 naar 177.610. En daarmee daalden
ook de inkomsten. De werkgelegenheid bij de BVO’s, leagues en KNVB nam tijdens
de ‘coronaperiode’ af van 3.254 naar 3.212 FTE. Dit cijfer is exclusief de personen
die alleen voor de wedstrijden worden ingehuurd, zoals horecamedewerkers in en
om het stadion, stewards en verkeersregelaars.
Jan de Jong, directeur Eredivisie: “De financiële gevolgen van de coronamaatregelen
waren fors voor het betaald voetbal. Met steun van de supporters, sponsors en
uiteraard de overheid zijn er gelukkig geen clubs omgevallen. Andersom draagt het
betaald voetbal ook een flink steentje bij aan de samenleving, ook financieel gezien.”

MVO-projecten
Gezamenlijk organiseerden alle BVO’s 284 MVO-projecten op het gebied van
participatie, educatie, gezondheid en re-integratie op de arbeidsmarkt. Volgens
onderzoek van de Universiteit Utrecht hebben de Eredivisieclubs in het seizoen
2021/’22 maar liefst 474.476 deelnames aan de MVO-projecten bereikt. De
Eredivisiespelers hebben zich in totaal 1.072 uur hiervoor ingezet.
Met de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie erbij komt het aantal deelnames uit op
in totaal 550.083.
Volgens Marc Boele, directeur Keuken Kampioen Divisie: “De BVO’s en hun spelers
hebben een enorme aantrekkingskracht op hun regio. Mensen komen graag over de
vloer zodat we met onze MVO-projecten bijvoorbeeld langdurig werklozen kunnen
helpen aan een baan of sommige kinderen het zelfvertrouwen kunnen geven dat nog
ontbreekt. Het voetbal krijgt wat dat betreft soms nét iets meer voor elkaar en dat is
een dankbare taak.”

Oproep aan politiek
De maatschappelijke waarde van topsport in Nederland staat onder druk.
Commerciële topsportorganisaties in Nederland kunnen op financieel gebied steeds
moeilijker concurreren met clubs en leagues in andere (Europese) landen. Investeren
in jeugdopleidingen, vrouwenvoetbal, innovaties, trainers, coaches, maatschappelijke
projecten en topsportfaciliteiten is niet vanzelfsprekend. De politieke besluitvorming
op het gebied van fiscale maatregelen, de beperkte sponsoringsmogelijkheden en
beperkingen in de mediawetgeving leiden tot een negatief investeringsklimaat voor
het betaald voetbal. Daarom zou de politiek een aparte topsportregeling in het leven
moeten roepen, zoals die ook in andere Europese landen bestaat. Als klein land wil
Nederland internationaal op het hoogste podium meedoen en dat betaalt zich ook
terug met de hierboven becijferde waarde voor de Nederlandse samenleving.
Cijfers over de maatschappelijke kracht van het betaald voetbal worden elke twee
jaar in kaart gebracht en gepubliceerd.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.