Playing for Success Dordrecht

Sinds 2016 heeft FC Dordrecht, en nu stichting MADS een Playing for Success leercentrum in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Playing for Success is een naschools programma voor leerlingen van 10 t/m 14 jaar oud. Om sociaal-emotionele redenen loopt het soms minder dan verwacht. Leerlingen kunnen dan een steuntje in de rug goed gebruiken.

Inmiddels zijn er meer dan 20 leercentra bij betaald voetbal clubs in Nederland. Leerlingen komen daar één keer per week. Tijdens deze les van twee uur werken zij aan hun eigen individuele ‘goals’. Deze hebben te maken met samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandig werken: de vier pijlers van Playing for Success Dordrecht.

Het programma duurt 11 weken. De succeservaringen, individuele aandacht, complimenten en uitdagende en inspirerende lesactiviteiten in en rondom het stadion helpen de leerlingen om stappen te maken in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Bij Playing for Success wordt leren leuk!

Er komen wekelijks meer dan 40 leerlingen naar het leercentrum toe. Dit zijn leerlingen van verschillende scholen in Dordrecht. De groepen bestaan uit 10 a 15 leerlingen. Elke groep bestaat uit ongeveer vier begeleiders en docenten. Dit zorgt ervoor dat er veel tijd is voor individuele aandacht en om het programma aan te passen indien nodig.

Playing for Success Dordrecht werkt met verschillende groepen:

 • PO groep (primair onderwijs – basisschool)
 • VO groep (voortgezet onderwijs)
 • Hans Petri groep (praktijkonderwijs)
 • SBO groep (speciaal basisonderwijs)
 • ISK groep (internationale schakelklas)
 • POVO groep (speciaal voor leerlingen die de stap maken van PO naar het VO)

De leerlingen werken elke week in hun spelersboekje. Hierin houden zij hun eigen ontwikkeling bij, geven zichzelf cijfers en omschrijven hun eigen doelen en ‘goals’. Door een goede samenwerking met ouders en school werken we met elkaar samen om ervoor te zorgen dat de leerling grote stappen kan maken in hun eigen ontwikkeling.

3,5 jaar Playing for Success Dordrecht heeft mooie resultaten opgeleverd:

 • 83% van de leerlingen heeft meer zelfvertrouwen gekregen
 • 72% van de leerlingen heeft meer plezier in het leren
 • 77% van de leerlingen kan beter zelfstandig werken
 • 61% van de leerlingen gaat met meer motivatie naar school
 • 72% van de leerlingen kan beter samenwerken

Door de inzet van de lesactiviteiten bij Playing for Success krijgen de leerlingen de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Het spelersinterview, wedstrijdbezoek, bezoek van Magic Care, Fotohunt, stadionspeurtocht en de presentatie over de droomschool zijn enkele voorbeelden van de lesactiviteiten die worden uitgevoerd bij Playing for Success Dordrecht.

Voor meer informatie: www.pfs-dordrecht.nl

Is PFS iets voor uw zoon of dochter. Neem dan contact op met j.valkensteijn@playingforsucces.nl