Goal4Work

FC Dordrecht werkt samen met het UWV, Baanbrekend Drechtsteden, Da Vinci College, Just4Work en het Leerwerkloket voor het project Goal4Work. Voor de zomervakantie heeft er een pilot plaatsgevonden waar vijf personen aan hebben deelgenomen. De focus ligt op de combinatie van theorie en werkervaring op doen. Elke woensdagochtend kregen zij les in de persruimte van het stadion in werkgeversvaardigheden en gingen vervolgens aan het werk in het stadion. De werkzaamheden hadden betrekking tot de horeca, groenvoorziening, facilitair en het voorbereiden van evenementen. Vier deelnemers hebben hun certificaat behaald. Alle vier zijn succesvol uitgestroomd tot een opleiding, een betaalde baan of tot een werkervaringsplek. Een deelnemer heeft haar werkervaringsplek gevonden bij FC Dordrecht. Zij werkt op dit moment 2 dagen in de week in de keuken bij FC Dordrecht.

We zijn op dit moment in overleg met elkaar om Goal4Work uit te breiden. Dit wordt vervolgd!

Gerelateerd:

Alleen jij
bepaalt

Playing for
Succes

Rugdekking

Overige
projecten