Juiste Pad

De Vrijwilligers Vacaturebank en FC Dordrecht ondersteunen en stimuleren het vrijwilligerswerk in de Drechtsteden.

FC Dordrecht biedt veel mogelijkheden aan vrijwilligers die om wat voor reden dan ook graag iets willen betekenen voor de club. De Vrijwilligers Vacaturebank zet zich in om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en informele zorg te koppelen.

De Vrijwilligers Vacaturebank vindt vrijwillige inzet voor een leefbare samenleving van groot belang. De Vrijwilligers Vacaturebank bevordert een maatschappelijk klimaat, dat uitnodigt tot vrijwillige inzet en leidt tot participatie van burgers en organisaties.

Gerelateerd:

Playing
for Succes

Rugdekking

Just4Work

Overige
projecten