Halte Krommedijk

Participatieproject gericht op jongeren met een achterstand op arbeidsmarkt of school.

Met de Back2Basic activiteiten richten Damsko, Lijn T.W.E.E. en FC Dordrecht zich met name op kansarme, laaggeschoolde jongeren en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar specifiek op dreigende schoolverlaters (jongens en meisjes) vanaf een leeftijd van 14 jaar.

Het traject van is gericht op preventie. Dat houdt in dat het project zich richt op jongeren die nog wel op school zitten, maar niet (meer) gemotiveerd zijn. Ze tonen geen inzet en dreigen hun opleiding vroegtijdig af te breken zonder een diploma te hebben behaald. Dit project is nadrukkelijk actief in de eerste fase van de hele keten (van school naar de “straat”) die (dreigend) schoolverlaters kunnen doorlopen als ze niet in een vroeg stadium de juiste begeleiding krijgen.

Gerelateerd:

Playing
for Succes

Rugdekking

Just4Work

Overige
projecten