Gerelateerd:

Alleen jij
bepaalt

Playing
for Succes

Rugdekking

Overige
projecten

Per leeftijdsgroep, bieden we een op maat ontwikkeld programma. Het programma vindt plaats op en rond de thuisbasis van FC Dordrecht, het Riwal Hoogwerkersstadion.

Stichting maDS werkt in haar maatschappelijk programma samen vaste externe partnerorganisaties. De uitvoerende partners leveren de expertise en pedagogische vakkrachten. Stichting maDS coördineert het geheel, werft deelnemers, biedt een inspirerende locatie, voetballers die als rolmodellen fungeren en uiteraard professionele voetbaltrainers. Daarmee is de rolverdeling duidelijk en dat heeft de afgelopen jaren ook goed gewerkt. Hieronder lichten we meer in detail toe, wat het programma per leeftijdsgroep inhoudt.

Het programma ALLEEN JIJ BEPAALT biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Sporten is meer dan bewegen; het biedt een sociaal netwerk. leert samenwerken en andere sociale vaardigheden en geeft zelfvertrouwen. Een doelstelling van het project is dat spelers na afloop van het project integreren in een reguliere voetbalclub; bij FC Dordrecht zijn na vier jaar twee voetbalteams gerealiseerd. Het programma is bewezen effectief. Gedragsproblemen nemen af en deelnemers hebben minder delinquente vrienden. Daarnaast heeft Alleen Jij Bepaalt een positief effect op het pro sociaal gedrag en hun omgang met autoriteit. Deelnemers komen tot drie keer minder in aanraking met de politie als verdachte en worden tot drie keer minder veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. Het programma is dan ook erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als effectief justitieel programma.

Het programma PLAYING FOR SUCCESS is een naschools programma voor leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen niet optimaal presteren. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en meer motivatie. Playing for succes is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en leerlingen uit jaar 1 en 2 van de middelbare school.

Het programma RUGDEKKING richt zich op jonge mensen vanaf 17,5 tot en met 28 jaar oud in een kwetsbare positie: geen opleiding, geen werk en geen startkwalificatie. Rugdekking maakt gebruik van de aantrekkingskracht van Betaald Voetbal om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden met hulp van een Betaald Voetbal Organisatie. Doel is te zorgen dat ze hun zelfvertrouwen hervinden om weer terug te gaan naar school, een baan te vinden en actief bij te dragen aan de samenleving. Daarbij werken ze niet alleen aan zichzelf, maar leveren ook een positieve bijdrage aan de veiligheid in hun leefomgeving.

Het programma GOAL4WORK is een nieuw leerwerktraject in de pilotfase, in samenwerking met het UWV, Baanbrekend Drechtsteden, Da Vinci College, Just4Work en het Leerwerkloket.

BAANBREKEND DRECHTSTEDEN – JUST FOR WORK – VRIENDENLOTERIJ – FC DORDRECHT

We gaan in januari een traject begeleiden van Baanbrekend Drechtsteden, waarbij 8 tot 10 werkzoekenden worden opgeleid tot call center medewerkers (outbound).

FC Dordrecht verbindt hierbij Baanbrekend – Just 4 Work – Vriendenloterij en dus voornoemde 8 tot 10 werkzoekenden. Als eindstage mogen de cursisten 2 weken lang namens FC Dordrecht inbellen voor de Vriendenloterij (de oude Grote Club Actie). Eind van het traject is er nagenoeg een baangarantie, daar outbound call center medewerkers schaars zijn.

We koppelen een aantal challenges aan dit traject en zetten 2 spelers in als ambassadeur om bij dit project cursisten te motiveren en enthousiasmeren. Een initiatief wat volgens Baanbrekend Drechtsteden, Just 4 Work en Vriendenloterij inventief en vernieuwend mag worden genoemd.

SPON (stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden)

Vanuit de SPON worden groepen middelbare school jongeren met mentale of fysieke achterstanden als stagiaires ingezet bij FC Dordrecht. Deze jongeren krijgen opdrachten welke zij binnen de FC Dordrecht omgeving kunnen uitvoeren. Denk aan taarten bakken, kerststukjes maken en deze kostendekkend aanbieden aan bewoners in naburige wijken. De inspirerende omgeving en ook de spelers welke als rolmodel fungeren richting deze jongeren zijn een enorme stimulans. Uiteindelijk stromen deze jongeren door naar “beschutte werkplekken”.

RE-SOCIALISEREN

daarnaast ook in vergevorderd stadium om cliënten van Reclassering (project reeds actief), Bureau Halt, Penitentiaire Inrichting “Dordtse Poorten” en ook Raad van Kinderbescherming te re-socialiseren binnen onze stichting.