Contact

B: Krommedijk 210, 3312 LH Dordrecht

P: Postbus 979, 3300 AZ Dordrecht

T: +31 (0)78 613 00 00

E: info@fcdordrecht.nl

KvK nummer: 41130550

BTW nummer: NL0049 37 715 B01

RSIN 8618.74.195

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Voorzitter Frank Verhoeven – civiel ingenieur en voormalige RvB lid van Boskalis, Momenteel vervult Frank diverse commissariaten, waaronder Volker Wessels en IHC en is hij voorzitter van IADC (internationale branchevereniging bagger aannemers).

Secretaris Nancy Schouten – accountmanager Leren en Werken bij het Leerwerkloket Drechtsteden.

Penningmeester Peter Ferket – manager en bestuurder in de financiële wereld bij o.a. Robeco Asset Management en Stichting Eumedion.

Algemeen Bestuurslid Jeroen Mol – is onder meer Programmamanager Opleidingen & Cursussen Betonvereniging en Opleidingsmanager Constructief Ontwerpen bij Stichting Constructeursregister.

Algemeen Bestuurslid Henk Donkervoort – is onder meer commercieel manager bij FC Dordrecht en uitgever van Lifestyle Dordrecht.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ziet er op te dat de algemene zaken binnen de organisatie en het uitgezette beleid goed verlopen. Daarnaast brengt zij advies uit, gevraagd en ongevraagd. Zij stelt de strategie, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag vast. Zij verrichten hun activiteiten onbezoldigd.