MVO

Het besluit van FC Dordrecht in 1999 om maatschappelijk te ondernemen heeft als missie om de kracht van voetbal in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen. De club ondersteunt en participeert lokale en regionale projecten en werkt aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van voetbal.

Bij maatschappelijke projecten legt FC Dordrecht vooral de nadruk op onderwerpen die belangrijk zijn voor haar sociale partners, zoals integratie, onderwijs, werk, gezondheid en respect. Ter ondersteuning van het doen slagen van de (lopende) projecten zet de club hiervoor de spelers als rolmodel in en stelt ze kennis en faciliteiten beschikbaar. Wij krijgen het hele jaar door veel aanvragen binnen om als club op verschillende manieren projecten te ondersteunen. Natuurlijk zijn we trots op het feit dat wij als voetbalclub zoveel kunnen betekenen.  Helaas kunnen wij maar aantal aanvragen honoreren. De projectleiders MVO bespreken met de technische staf voor welke projecten wordt gekozen, gekeken wordt naar haalbaarheid (kan het worden gecombineerd met training/wedstrijden) en het doel van het project. Aanvragen kunt u mailen naar: lex.stofkooper@fcdordrecht.nl. In de jaren nadien heeft FC Dordrecht vele maatschappelijke projecten georganiseerd dan wel hieraan haar bijdrage geleverd waarbij het zich via structurele samenwerkingen met de amateurverenigingen van het eiland van Dordrecht en de grootste scholengemeenschappen voor een groot deel heeft gericht op de jeugd.

Snel naar:

MVO
Nieuws

De
projecten

Evenementen
Partners