Veilig
Sociaal
Klimaat

FC DORDRECHT

Veilig Sociaal Klimaat

VOOR DE CLUB

Voetbalclubs zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappij. De samenleving is continue aan verandering onderhevig. Aan omgang met elkaar en dus ook in de organisatie worden strenge eisen gesteld. Belangrijk is dat we werken aan een fijne en veilige werkomgeving voor iedereen.

Een betaald voetbalorganisatie (BVO) ligt onder een vergrootglas vanwege de grote belangstelling nationaal en internationaal en de bijkomende media-aandacht. Des te belangrijker dat we binnen FC Dordrecht zorgen voor een veilig sociaal klimaat en hier streng op toezien.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Gelijkheid, diversiteit en inclusie gaat over een gelijkheid zonder uitzondering in achtergrond, geslacht, of kleur. FC Dordrecht hanteert een beleid om gelijkheid in al haar facetten na te streven.

Grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in pestgedrag, agressie, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie. Dergelijk gedrag kan overal voorkomen, dus ook binnen organisaties, bedrijven en clubs.

Daarom is het belangrijk dat FC Dordrecht een duidelijke gedragscode hanteert en verschillende huisregels opstelt én dat iedereen deze kent. Het beleid Veilig Sociaal Klimaat wordt als licentie-eis via de KNVB jaarlijks ge-audit door de certificerende instelling KIWA.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor alle mensen van de club. Iedereen kan hier in vertrouwen terecht met vragen, suggesties, problemen, eventuele zorgen. De vertrouwenscontactpersoon is neutraal tussen de partijen en bemiddelt hier dus alleen in. Op verzoek verwijst hij de klacht door naar de klachtencommissie. De vertrouwenscontactpersoon van FC Dordrecht is Olav Ouwerkerk en hij is bereikbaar via de onderstaande knop.

Klachtencommissie

De klachtencommissie zorgt voor het waarborgen van een Veilig Sociaal Klimaat incl. treffen van passende maatregelen. De klachtencommissie bestaat uit Peter Nolet, Olav Ouwerkerk en Frank van Mil. De klachtencommissie is bereikbaar via de onderstaande knop.

Gedragscode FC Dordrecht 2024

  1. FC Dordrecht wil waardevol zijn voor partners, de stad en de regio. Wij vinden het belangrijk om samen te werken, een medespeler te zijn voor het realiseren van complexe gezamenlijke opgaven.
  2. Wij behandelen iedereen (o.a. medespelers, staf, arbitrage, tegenstanders, bezoekers, supporters, sponsors, partners) met respect.
  3. Wij zijn trots op onze club, ons werk en onze collega’s en praten altijd met respect over elkaar.
  4. Wij presenteren ons op en buiten het veld als goede ambassadeur van onze club, stad en regio.
  5. Wij hechten veel waarde aan een open en directe communicatie.
  6. Bij ons is iedereen gelijk zonder onderscheid in achtergrond, geslacht, kleur of geaardheid.
  7. Wij zijn tegen racisme en discriminatie in welke vorm dan ook en spreken ons hiertegen uit.
  8. Wij keuren het gedrag zoals schelden, pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en andere vormen van onderdrukking ten strengste af.
  9. Wij werken elke dag, met elkaar aan een veilige en leefbare werkomgeving.
  10. Wij stimuleren en ondersteunen elkaar en streven elke dag naar 100% inzet.

SHOP
FC DORDRECHT

ONLINE FANSHOP