Regelement stadion2019-10-17T10:59:52+02:00

Regelement stadion

FC Dordrecht heet al zijn bezoekers van harte welkom in het Riwal Hoogwerkers Stadion bij een bezoek aan één van de thuiswedstrijden en wenst allen bij voorbaat een prettig verblijf en een mooie partij voetbal.

Er zijn echter wel een aantal regels van kracht waaraan bezoekers zich dienen te houden. Het bestuur van FC Dordrecht gaat ervan uit dat een ieder zich aan deze (spel)regels zal houden. Deze zijn terug te vinden op borden bij de ingang van het stadion en alle ingangen van de tribunes.

Standaardvoorwaarden KNVB

Dit betreffen normale regels waar een ieder zich – in de meeste gevallen – uit eigen beweging al aan zal houden.

De belangrijkste regels:
3.1 De verplichting tot het hebben van een geldig toegangsbewijs.
3.5 Het verbod om op trappen, gangpaden en bordessen te verblijven.
3.6 De verplichting om aanwijzingen van stewards direct op te volgen.
7.1 Het verbod op dronkenschap en onder invloed van drugs verblijven.
8.1 Het verbod om voorwerpen mee te nemen die een mogelijk gevaar op kunnen leveren.
8.2 Het verbod op vuurwerk.
8.3 Het verbod op het gooien van voorwerpen of vloeistof.

Download KNVB-standaardvoorwaarden

Huisreglement FC Dordrecht

Ook hier zullen de meeste bezoekers zich bij een bezoek aan ons stadion zonder verder na hoeven denken aan houden. Toch is het wellicht goed er eens naar te kijken zodat het voor een ieder duidelijk is.

De belangrijkste regels:
02. Correct en sportief gedrag ten opzichte van iedereen inclusief arbitrage en tegenstander.
12. Het uitdrukkelijke verbod op het aanzetten of deelnemen aan spreekkoren.
13. Het uitdrukkelijke verbod om het speelveld te betreden.

Download Huisreglement FC Dordrecht (2016)

Stadionverboden

De KNVB legt reeds lange tijd landelijke stadionverboden op aan supporters die zich misdragen. De betaaldvoetbalorganisaties hebben de voetbalbond gemachtigd om hun recht om personen de toegang tot hun stadion te ontzeggen uit te oefenen.

Een landelijk stadionverbod wordt bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan (ongeveer 60 euro) komen ten laste van de betrokkene. Supporters met een landelijk stadionverbod mogen zich voor, tijdens en na afloop van wedstrijden niet in of in de buurt van stadions bevinden.

Dit geldt voor alle wedstrijden in:
– de Eredivisie
– de Keuken Kampioen Divisie
– de KNVB beker
– in binnen- en buitenland waaraan een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie deelneemt
– in binnen- en buitenland voor alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB

Bij een stadionverbod van minimaal 12 maanden wordt er tevens een boete opgelegd, afhankelijk van leeftijd:
– 12 tot 16 jaar: 100 euro
– 16 tot 18 jaar: 250 euro
– vanaf 18 jaar: 450 euro

Supporters die zich in strijd met een opgelegd stadionverbod toch in of rondom een stadion ophouden, riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden, een tweede (mogelijk langer) stadionverbod en een nieuwe (hogere) geldboete. Bij de eerste overtreding wordt een geldboete van 900 euro opgelegd, voor de tweede overtreding 1500 euro en voor de derde en elke navolgende overtreding 2000 euro.

Download KNVB Richtlijnen Stadionverboden