We zullen het nog maar eens uitleggen

Niet geremd door enige kennis van zaken werd er vanmorgen in de krant geroepen over “grote zorgen voor FC Dordrecht”. Deze politici uit de ivoren toren van het stadskantoor vonden het kennelijk weer eens noodzakelijk hun naam in de krant terug te vinden en riepen maar weer wat over de financiële situatie van de plaatselijke voetbalclub. Die kreten over zogenaamde teleurstelling mogen dan misschien wel interessant ogen in het ochtendblad, maar men heeft niet in de gaten zichzelf op basis van kennis en feiten voor joker te zetten.

Wat is het geval? Drie keer per jaar beoordeelt de KNVB de financiële cijfers van alle clubs. Dat gebeurt op basis van een rekenmodel met tien variabelen waarvoor allemaal punten behaald worden. Het totaalpuntenaantal bepaalt de indeling in de licentiecategorie.

Die beoordelingen van de KNVB worden meetpunten genoemd. Het laatste meetpunt, waarvan deze week de resultaten bekend gemaakt werden, betrof de begroting voor het seizoen 2012-2013. Bij dit meetpunt worden echter vier van die tien variabelen niet beïnvloed. Deze punten blijven dus ongewijzigd, zo zit het rekensysteem nu eenmaal in elkaar. Het was dus al een half jaar geleden bekend dat FC Dordrecht op dit meetpunt nooit een Categorie-2 beoordeling zou kunnen krijgen. Hoe sluitend de begroting ook zou zijn.

Het is dus onbegrijpelijk – lachwekkend – dat de betrokken politici in de krant durven roepen over een “grote teleurstelling”. Andermaal blijkt dat kennelijk geregeerd wordt op basis van een volkomen gebrek aan inhoudelijke kennis. In de acht jaar die FC Dordrecht nu al samen met de gemeente aan het steggelen is om een nieuw stadion te realiseren, een absolute noodzaak om het betaalde voetbal in Dordrecht te waarborgen, is gezamenlijk ook veel over financiële zaken gesproken. Ondanks alle voorlichting en uitleg heeft dit blijkbaar toch niet mogen leiden tot betere inzichten binnen de gehele gemeenteraad. Verwerpelijker daarbij is dat ook niemand van de partijen met de grootste monden enige belangstelling daarvoor heeft getoond. Zelfs persoonlijke uitnodigingen aan de fracties tot uitleg en transparantie werden ter zijde geschoven. En toch mogen deze mensen hun dingen blijven roepen.

De ongefundeerde uitspraken vanuit politiek Dordt leidt tot tendentieuze berichtgeving en negatieve beeldvorming rondom onze club. Zeker wanneer de betreffende verslaggever ook nog eens verzuimd daadwerkelijk wederhoor toe te passen. Dit noemen we goedkope politiek en luie journalistiek.

De ontvangen gelden van de gemeente eind mei zijn verwerkt in de jaarcijfers en deze komen pas in het volgende meetpunt van de KNVB komende november aan de orde. Dan ook zal dit resultaat zichtbaar worden en zich vertalen in een Categorie-2 indeling. Precies conform de planning in het Plan van Aanpak dat nu twee jaar loopt.

Mevrouw De Smooker, meneer Schalken: bij deze nodigen wij u van harte uit voor een werkbezoek aan de Krommedijk (volg bordjes ‘stadion’) om inhoudelijk op de materie in te gaan zodat jullie voortaan weten waar je over praat en wij niet telkens onnodige onrust hoeven te repareren. FC Dordrecht is van de stad en voor de stad. Dat willen we graag nog heel lang zo houden.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.