Rugdekking

Sinds maart 2023 kunnen jongeren die geen werk hebben of geen opleiding volgen deelnemen aan het project ‘Rugdekking’. Dit leerwerktraject, dat in samenwerking met de maatschappelijke partner Stichting Schouders Eronder wordt uitgevoerd, heeft tot doel deze jongeren een nieuw perspectief te bieden en uiteindelijk de mogelijkheid te geven om een carrière in de veiligheidssector te starten.

 

Het programma

De jongeren gaan in kleine groepen van maximaal 15 personen een traject van circa twaalf weken aan in het Matchoholic Stadion. Er zijn verschillende onderdelen zoals gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern van het programma omvat de opleiding tot UEFA Sportsteward, aangevuld met certificaten voor verkeersregelaar en bedrijfshulpverlening (BHV). Tijdens (thuis)wedstrijden van FC Dordrecht krijgen de deelnemers de kans om stage te lopen als steward, verkeersregelaar of gastheer/gastvrouw. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een sportprogramma, de ontwikkeling van hun houding en gedrag, en worden er stages en excursies georganiseerd. De succesvolle afronding van het Rugdekking-traject vergroot de kansen voor deelnemers op het vinden van werk of het volgen van een opleiding, en hierbij worden deelnemers ondersteund door het programma.

 

Resultaten

Rugdekking heeft inmiddels 275 deelnemers verwelkomt en hiervan is 75% doorgestroomd naar betaald werk. Hiermee wordt duidelijk dat het doel van rugdekking behaald wordt, het doel is namelijk om de jongeren perspectief te bieden en kans te geven op een baan in de veiligheidssector.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.