Jupiler League krijgt nieuwe opzet

De verschillende geledingen in het betaalde voetbal en de Jupiler League hebben maandagavond besloten om komend seizoen tot een competitie met twintig deelnemende clubs te komen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg van de Cooperatie Eerste Divisie (CED) van vorige week donderdag, zijn de KNVB en de clubs uit de Jupiler League bijeengekomen. Doelstelling van de bijeenkomst was nader van gedachten te wisselen over de zienswijze van betrokkenen met betrekking tot de mogelijke toetreding van amateurclubs tot de Jupiler League. Naar aanleiding hiervan is consensus bereikt.

Het gedeelde uitgangspunt is nu om te komen tot een totaal van twintig clubs in de Jupiler League, door in principe twee amateurverenigingen en twee beloftenteams toe te laten treden.Dit betekent dat de opzet van de Jupiler League voor komend seizoen nu in samenwerking met alle betrokkenen nader uitgewerkt wordt om vervolgens te komen tot formele besluitvorming.

Overigens betreft de voorgestelde nieuwe opzet een pilot voor de komende twee seizoenen. Simon Kelder namens de CED: ,,Er is opnieuw en op een constructieve manier met onze achterban gesproken. Dit heeft er toe geleid dat de overgrote meerderheid nu voorstander is van het toevoegen van zowel beloftenteams als amateurclubs en dus om komend seizoen met 20 teams te spelen in de Jupiler League. De competitie zal daardoor in aantrekkelijkheid voor clubs, publiek en media toenemen. De competitieopzet wordt nu verder uitgewerkt en ingevuld.”

Bron: Jupiler League

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.