REGIO OMARMT FC DORDRECHT

FC Dordrecht participeert met Energiek Dordt in aanvraag Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem.

Met Regio Deals wil Nederland door regionale samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs de brede welvaart vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Zie CBS brede welvaart: “Wat maakt het leven de moeite waard?” Het Rijk heeft daarvoor € 900 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2022 tot en met 2025.

FC Dordrecht is met Energiek Dordt opgenomen in aanvraag Regio Deal.

Met 20 geselecteerde projecten, waaronder FC Dordrecht met www.energiekdordt.nl heeft de regio Drechtsteden-Gorinchem een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Begin 2023 bleek uit analyse van de brede welvaartsindicatoren dat de gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de inwoners van de regio onder druk staan. Ook hebben de leefomgeving en de innovatiekracht van de regio een stevige boost nodig. Voor de 5e ronde Regio Deals is € 384,6 miljoen beschikbaar gesteld. In de nieuwe aanvraag, met als titel ‘Slim Samen Vooruit!’ wordt het Rijk gevraagd mee te investeren met een bijdrage van € 36,5 miljoen in ruim 20 projecten die de achterblijvende brede welvaart in de regio verbeteren. Dit bedrag wordt meer dan verdubbeld door alle partners tezamen.

Waardevoller voor de stad en de regio. Sociaal, maatschappelijk en economisch.

Leon Vlemmings, innovatiemanager FC Dordrecht: “We zijn heel trots dat we een paar maanden geleden zijn gevraagd om met Energiek Dordt een bijdrage te leveren voor de aanvraag in een nieuwe Regio Deal. Dat we daar nu ook daadwerkelijk in zijn opgenomen is geweldig. Samenwerken, met vele partners aan de kwaliteit van leven, wonen en werken van onze inwoners en ondernemers raakt het hart van Energiek Dordt. Met de verbindende kracht van onze volkssport en de waardevolle community die we hebben gebouwd, gaan we een bijdrage leveren voor verbetering van de gezondheid en vitaliteit, sociale cohesie en sociale innovatie: Met communicatiekracht de samenleving bereiken en betrekken. Kennis en expertise op het gebied van gezondheid en vitaliteit verenigen. Door samenwerking met Energiek Dordt partners slimme oplossingen bedenken voor complexe uitdagingen. En ook nieuwe ideeën, initiatieven en verdienmodellen creëren. Een ‘beweging van onderop’, om fundamentele veranderingen die oplossingen voor complexe opgaven vragen, te kunnen realiseren.”

“Participeren in deze aanvraag Regio Deal is voor ons weer een belangrijke ontwikkeling in de nieuwe koers die FC Dordrecht in 2021 heeft ingezet, om als Betaald Voetbal Club een echte medespeler te willen zijn voor gezamenlijke opgaven in onze stad en de regio. Wij willen als club waardevoller worden voor Dordrecht en de regio Smart Delta Drechtsteden en zijn dan ook trots dat wij onderdeel zijn van deze aanvraag nieuwe Regio Deal.”

Meer lezen over de nieuwe Regio Deal aanvraag?

Lees het op de website van Smart Delta Drechtsteden: https://www.smartdeltadrechtsteden.nl/regio-drechtsteden-gorinchem-dienen-aanvraag-in-voor-36-5-mln-rijksbijdrage-in-nieuwe-regio-deal

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.