FC Dordrecht en Kunstmin gaan samenwerken

Energiek Dordt partnership gericht op sociale cohesie en -innovatie door sport, kunst en cultuur.

Kunstmin, een nieuwe en sterke medespeler binnen Energiek Dordt.

Met Energiek Dordt bouwt FC Dordrecht met de verbindende kracht van een volkssport, samen met partners aan een waardevolle community. Een samenwerking tussen het betaald voetbal, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, overheid, maatschappelijke- en culturele organisaties. Met een gezamenlijke ambitie om samen nieuwe energie te creëren in Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden. www.energiekdordt.nl Als krachtige identiteit op het gebied van kunst en cultuur in de stad en de regio met zo’n 50.000 bezoekers per seizoen, versterkt Kunstmin als nieuwe medespeler Energiek Dordt als waardevolle community.

Leon Vlemmings, innovatiemanager FC Dordrecht: “Sport, kunst en cultuur hebben meer overeenkomsten dan dat je in eerste instantie zou denken. Sport, kunst en cultuur kunnen mensen ontroeren, in het hart en hoofd raken, blij maken en inspireren. Beide sectoren verbinden miljoenen mensen in Nederland. Brengen hen met elkaar in contact, in beweging en creëren daarmee samenhang in de maatschappij. Dat is ook enorm belangrijk voor het realiseren van gezamenlijke opgaven in de stad en de regio en de grote veranderingen die daarvoor nodig zijn. Met Energiek Dordt verenigen wij inmiddels met de verbindende kracht van een volkssport vele mensen, overheid, bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren, om door samenwerking deze complexe opgaven te realiseren. Voor de inwoners in Dordrecht en onze regio Smart Delta Drechtsteden. Geweldig dat ook Kunstmin een medespeler is geworden.”

Jasper Damsteegt, directeur-bestuurder Kunstmin: ”Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. We zijn trots op onze nieuwe samenwerking met Energiek Dordt.  Als culture instelling binnen Dordrecht en de Drechtsteden zoeken we graag actief het gesprek op en bieden we een podium voor ontmoeting en verbinding. We geloven dat kunst en cultuur, als ook sport, een belangrijke bijdrage kan bieden aan de verschillende opgaven van de stad en regio. Door samen krachten te bundelen wordt deze impact alleen maar versterkt. Bovendien voedt deze ervaring Kunstmin ook met inspiratie en nieuwe verhalen; deze verschillende optieken en invalshoeken voorzien ons theater weer van actuele, relevante en vooral verrassende input om kunst en cultuur op te maken. Dit alles doen we samen, op een duurzame manier; voor, door en met ons publiek. Maak ons mee!’

Het belang van sport, kunst en cultuur voor het realiseren van complexe, gezamenlijke opgaven in Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden.

Ook in Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden zijn er nu en in de toekomst gezamenlijke opgaven op het gebied van energietransitie, vitaliteit, bouwen & wonen, bereikbaarheid & mobiliteit, werken & economie.

Complexe uitdagingen die alleen door samenwerking en mét inwoners kunnen worden gerealiseerd. Door samen met partners uit verschillende sectoren een waardevolle community (club) te bouwen, kunnen we iedereen in de samenleving bereiken en betrekken. We creëren voorwaarden om niet alleen met elkaar problemen op te lossen, maar vooral ook om door samenwerking nieuwe ideeën, initiatieven en nieuwe verdienmodellen te creëren. Met sport, kunst en cultuur kunnen we met sociale cohesie en sociale innovatie hier een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

FC Dordrecht en Kunstmin nemen het initiatief om samen met andere Energiek Dordt partners op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en initiatieven. Om met sport, kunst en cultuur bij te dragen aan de samenwerking voor het realiseren van de gezamenlijke opgaven in onze stad en de regio. Later meer.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.