Energiek Dordt Foundation: Een Nieuwe Koers voor Maatschappelijke Activiteiten

Het maatschappelijke hart van FC Dordrecht heeft een nieuw ritme gevonden. Nadat enkele jaren geleden de MVO-activiteiten zijn ondergebracht in Stichting MADS (Maatschappelijk Actief Drechtsteden) en men een goed jaar geleden besloot de naam te veranderen in Energiek Dordt Foundation, is er nu een nieuwe koers uitgezet om zo een grotere positieve maatschappelijke impact te kunnen maken.

“Het was destijds een logische stap om onze naam te veranderen, wij wilden graag aansluiten bij de positieve energie die er los komt, door de verbindende factor van de Energiek Dordt initiatieven bij FC Dordrecht. Maar dan wel met een duidelijk maatschappelijk karakter, vandaar dat we de verwijzing naar onze stichting in onze naam hebben behouden: Energiek Dordt Foundation. De eerste jaren van ons bestaan én de reuring veroorzaakt door Energiek Dordt heeft ons veel geleerd. Daarom hebben wij eind 2022 goed gekeken naar welke rol wij als foundation daadwerkelijk willen vervullen. ‘Zelf nog meer maatschappelijke activiteiten opzetten, of juist bestaande initiatieven helpen’; het werd dat laatste.” Aldus voorzitter Frank Verhoeven.

Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe koers is de nadruk op verbinden en faciliteren. De Energiek Dordt Foundation wil een platform bieden waar bestaande maatschappelijk projecten elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren, de samenwerking aan kunnen gaan en zo gezamenlijk sterker kunnen worden. Op deze manier kunnen bestaande projecten profiteren van elkaars ervaringen en succesverhalen, waardoor de impact op de gemeenschap wordt vergroot.

Martine Uijterlinde (coördinator) vertelt: “Wij merkten bij anderen, maar ook bij onszelf dat er zoveel onbekend is over de maatschappelijke activiteiten binnen Dordrecht. Welke initiatieven zijn er, voor wie en wat doen ze dan? Het lijkt wel of de meesten als eilandje op zich bestaan en handelen. Dat is natuurlijk echt heel nobel én stoer, maar hoe fijn is het als je kunt samenwerken, samen zichtbaar bent en elkaar kunt versterken. Juist omdat veel projecten zo goed op elkaar blijken aan te sluiten, kun je door de verbinding te maken een fantastisch maatschappelijk en sociaal netwerk bieden aan bijvoorbeeld de Dordtse jeugd. Daar willen wij graag aan bijdragen.”

De Energiek Dordt Foundation wil een actieve rol spelen in het faciliteren van bestaande en nieuwe projecten. Door het inzetten van de faciliteiten van FC Dordrecht (mens en materieel), advies en toegang tot een breed netwerk van partners, wil de stichting maatschappelijke projecten stimuleren.

“Ik wil nog wel iets toevoegen” zegt Martine tot slot, “Het faciliteren van de diverse activiteiten gaat wat ons betreft dus níet over het simpelweg beschikbaar stellen van geld. Maar juist over zoiets praktisch als een locatie voor activiteiten bieden, spelers en staf inzetten, een leerwerktraject plaatsen, you name it… Wij willen graag diegene die een steuntje in de rug kan gebruiken, structureel helpen.”

Laten we Samen Nieuwe Maatschappelijke Energie Creëren!

Heb je vragen? Mail ons: info@energiekdordtfoundation.nl

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.