Categorie II, maar nog niet

FC Dordrecht heeft bij het laatste meetpunt voldaan aan de norm voor indeling in Categorie II van het Financial Rating System, zoals dit binnen het licentiesysteem van de KNVB wordt gehanteerd.

Met de jaarcijfers over het seizoen 2011-2012 behaalde FC Dordrecht (meer dan) voldoende punten. De doelstelling is hiermee gehaald en de toezeggingen waargemaakt.

Volgens het licentiereglement van de KNVB dient een club echter gedurende twee opeenvolgende meetmomenten aan deze norm te voldoen alvorens officiële indeling in Categorie II zal plaats vinden. Het volgende meetmoment ligt op 1 maart a.s. wanneer de halfjaarcijfers van het lopende seizoen worden beoordeeld. FC Dordrecht verwacht dan ‘de veilige status’ te bereiken.

In de publicatie van de KNVB zoals die één dezer dagen bekend gemaakt zal worden, staat FC Dordrecht dus nog wel in de Categorie I vermeld. Maar dat zal voor de laatste keer zijn.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.