Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent. Buiten een inspirerende slogan is dit ook een mooi initiatief op het complex van FC Dordrecht.

 

Het programma

Dit programma biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Het idee is dat sporten meer is dan bewegen. Het biedt de gelegenheid om een sociaal netwerk op te bouwen, samenwerking en andere sociale vaardigheden te ontwikkelen, en zelfvertrouwen te vergroten. Het project is ervoor bedoeld dat de deelnemers na afloop integreren in een reguliere voetbalclub. Het project heeft als doelstelling om de deelnemers na afloop te laten integreren in een reguliere voetbalclub.

Leerlingen worden geselecteerd voor dit programma via hun school. Ze volgen tweemaal per week training op de velden van FC Dordrecht en nemen deel aan een nationale competitie genaamd ‘Alleen Jij Bepaalt Competitie’. Daarnaast werken ze gezamenlijk aan stimulerende en uitdagende opdrachten op het gebied van wiskunde, taal en ICT.

Deze opdrachten, de veilige omgeving, het sporten en de sfeer van de professionele voetbalwereld dragen bij aan een stimulerende omgeving die de prestaties verbetert en het zelfvertrouwen versterkt.

 

Resultaten

Het programma heeft zijn effectiviteit bewezen: gedragsproblemen verminderen, en de deelnemers hebben minder delinquente vrienden. Bovendien heeft het een positieve invloed op pro-sociaal gedrag en de manier waarop deelnemers met autoriteit omgaan. Deelnemers komen tot drie keer minder in aanraking met de politie als verdachte en worden tot drie keer minder veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. Het programma is dan ook officieel erkend door het Nederlands Jeugdinstituut als een doeltreffend justitieel programma.

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.